Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhdistyminen ei etene

Sirkuksen tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöt ovat yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa keskiviikkona 21.10.2020 päättäneet olla edistämättä Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhdistymishanketta.

Sirkuksen tiedotuskeskus ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous äänesti päätöksestä äänin KYLLÄ 11, EI 7, TYHJÄ 2. Hyväksymiseen olisi vaadittu 2/3 enemmistö eli 12 puoltavaa ääntä, ja näin ollen yhdistymishankkeen edistäminen ei saanut vaadittavaa kannatusta. Molemmat tiedotuskeskukset jatkavat toimintaansa nykyisessä muodossaan.

Tanssin tiedotuskeskus ry järjesti ylimääräisen vuosikokouksen samaan aikaan Sirkuksen kanssa. Tanssin jäsenyhteisöt äänestivät yksimielisesti yhdistymisen puolesta.

Yhdistymistä kannattaneet jäsenyhteisöt näkivät hankkeessa hyviä puolia muun muassa siinä, että isompi organisaatio olisi vahvempi ja pystyisi säilyttämään palvelutasonsa paremmin myös mahdollisten tulevien määrärahaleikkausten jälkeen. Hanketta vastustaneissa yhteisöissä oltiin käyty laajoja sisäisiä keskusteluja aiheesta ja niin ikään nähty yhdistymisessä monia hyviä puolia, mutta kuitenkin arvioitu mahdollisten haittojen painavan enemmän. Huolenaiheiksi koettiin esimerkiksi uuden organisaation jäsenpohja ja taiteenlajien edustuksen tasapuolisuus.

Tiedotuskeskusten yhteistyö muun muassa Pragma Helsingin (siirryt toiselle sivustolle), kansainvälisten messuhankkeiden ja Performing HEL -showcasen (siirryt toiselle sivustolle) parissa jatkuu päätöksestä huolimatta entiseen tapaan.