Kulttuurialan yhteisöjen korona-avustuksen haku 30.10.–16.11.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ylimääräistä avustusta luovien alojen, taiteen ja kulttuurin ammatillisten yhteisöjen sekä kulttuuriperintökohteita ylläpitävien yhteisöjen toimintaan, jonka harjoittaminen on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta johtuvien rajoitusten ja suositusten vuoksi ajalla 1.8.-31.12.2020. Tavoitteena on auttaa toimijoita jatkamaan ja kehittämään toimintaansa pandemian aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä.

Avustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisena yleisavustuksena toimintaan sellaisille taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yhteisöille, jotka kärsivät yllättävästä maksuvalmiuden puutteesta COVID-19 -pandemian vuoksi. Avustusta voidaan käyttää ajalla 1.8.2020–31.3.2021 syntyneisiin kuluihin.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään noin 7,5 miljoonaa euroa. Avustusten myöntäminen edellyttää, että eduskunta hyväksyy vuoden 2020 VII lisätalousarvioehdotuksen.

Hakuaika alkaa 30.10.2020 ja päättyy 16.11.2020 klo 16.15.

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille ja osakeyhtiöille.

Kunnat tai kuntayhtymät eivät voi hakea avustusta eivätkä yksityiset elinkeinonharjoittajat (ns. toiminimiyrittäjät) tai rekisteröimättömät yhteisöt. Yksityiset elinkeinonharjoittajat voivat hakea avustusta Taiteen edistämiskeskuksesta. Avustusta ei voida myöntää elokuva- tai av-alan tuotantoyhtiöille, levittäjille tai elokuvateattereille, jotka voivat hakea avustusta Suomen elokuvasäätiöstä. Avustusta ei myöskään voida myöntää harrastus- tai seuratoimintaan, poliittiseen toimintaan, nuoriso- tai kerhotoimintaan tai vapaaehtoistoimintaan.

Lisätietoja ja hakuohjeet