Suomen kulttuurirahastolta miljoonan euron lisärahoitus taidealojen yhteisöille

Suomen Kulttuurirahasto jakaa lokakuun apurahahakunsa yhteydessä vähintään miljoonan euron lisätuen taiteen yhteisöille. Tuki on tarkoitettu yhteisöjen toiminnan turvaamiseen koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilassa. Lisätukea voivat hakea taiteen alalla säännöllistä toimintaa harjoittavat rahoituslain ulkopuoliset yhteisöt kuten teatterit, orkesterit, tanssiryhmät, kuvataidetapahtumat ja festivaalit, jotka ovat koronapandemian vuoksi tilapäisesti menettäneet toimintamahdollisuutensa ja sen myötä tuloja.

Lisäapurahat maksetaan kymmenentuhannen euron suuruisina tasasummina 20 000–50 000 euron välillä. Apurahaa voidaan käyttää esimerkiksi palkanmaksuun tai harjoitustilan vuokrakuluihin. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille joulukuun puolivälissä ja lisäapurahat maksetaan vielä tämän vuoden puolella, toisin kuin muut Lokakuun haun apurahat.

Keskusrahaston apurahojen hakuaika on 1.–30.10.2020. Hakemus tehdään osoitteessa www.skr.fi/haku. Verkkopalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 16.00.

Lisätietoa Suomen Kulttuurirahaston sivustolta (siirryt toiselle sivustolle).