Missä mennään Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhdistymisneuvotteluissa

Tiedotuskeskusten yhdistymissuunnitelmien taustalla on käsityksemme siitä, että kahden pienen toimijan sijaan tarvittaisiin vahvempi ja vaikuttavampi organisaatio, joka pystyy toimimaan pitkäjänteisesti ja kehittämään palveluitaan sirkuksen ja tanssin ammattilaisille.

Viime kevään ja tämän syksyn yhdistymistä pohtivissa keskusteluissa ja ammattilaisilta  saadussa palautteessa on ollut huolta siitä, miten yksi tiedotuskeskus pystyisi ajamaan kummankin alan etua ja palvelemaan sirkusta ja tanssia tasapuolisesti. 

Olemme ottaneet huolet vakavasti ja pyrkineet löytämään tasapuolisuuden takaavia ratkaisuja. Tässä tärkeimpiä asioita niistä:

Alojen tasa-arvon toteutumiseksi sirkuksella ja tanssilla olisi tasan yhtä monta henkilöpaikkaa uuden yhdistyksen hallituksessa. 

Asiantuntemus ja palvelut säilyisivät, sillä kaikki tiedotuskeskusten työntekijät siirtyisivät vanhoina työntekijöinä uuden tiedotuskeskuksen palvelukseen. Nykyiset toiminnanjohtajat jatkaisivat alansa palveluista vastaavina johtajina noin kolmen vuoden siirtymäkauden ajan. Tänä aikana yhdistyksen virallinen johtajavastuu (hallinto, talous, toiminta) olisi ensin yhdellä ja sitten toisella nykyisistä johtajista.

Tanssi- ja sirkuskentän ammattilaisia otettaisiin tiiviisti mukaan yhdistyneen tiedotuskeskuksen toimintaan ja sen kehittämiseen esimerkiksi työryhmissä, joita hallitus kutsuisi suunnittelun tueksi, esimerkiksi kansainvälisiä tai kotimaan hankkeita luotaessa, viestinnän kehittämisessä jne.

Jäseniksi uusi yhdistys voisi ottaa yhteisöjä, jotka toimivat sirkuksen ja/tai tanssin alalla tai joiden toimintaan alat liittyvät oleellisesti. Yhteisöillä (esim. yhdistys, järjestö) tulisi olla valtakunnallista merkittävyyttä. Jäsenyhteisöt valitsevat tiedotuskeskuksen hallituksen, ja voisivat esittää hallitukseen sopivia henkilöitä myös yhteisönsä ulkopuolelta. Alalla toimivat taiteilijat tai sirkus- ja tanssiryhmät voisivat vaikuttaa tiedotuskeskukseen myös toimimalla aktiivisesti jäsenyhdistyksissä.

Uuden tiedotuskeskuksen palvelut olisi suunnattu koko sirkuksen ja tanssin kentille. Eli kuten tähänkin asti, niiden hyödyntämiseen ei tarvitsisi olla uuden yhdistyksen jäsen. 

Nämä asiat on kirjattu sopimusluonnokseen ja yhdistyksen sääntöehdotukseen, jotka on lähetetty yhdistymistä koskevan päätöksenteon pohjaksi sekä Sirkuksen että Tanssin tiedotuskeskusten jäsenyhteisöille.

Seuraavaksi Sirkuksen tiedotuskeskuksen jäsenet ja Tanssin tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöt päättävät kukin kantansa yhdistymiseen. Virallinen päätös siitä, yhdistyvätkö tiedotuskeskukset vai ei, tehdään Sirkuksen tiedotuskeskus ry:n ja Tanssin tiedotuskeskus ry:n ylimääräisissä jäsenkokouksissa, jotka järjestetään viikolla 43.

15.9.2020

Lotta Vaulo, Sirkuksen tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja
&
Sanna Rekola, Tanssin tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja