Helsingin kaupungin erityisavustus taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta palautumiseen

Hakuaika alkaa 7.9.2020 ja päättyy 2.10.2020 klo 16.00.

Erityisavustus on tarkoitettu helsinkiläisille rekisteröidyille taide- ja kulttuuriyhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja asukasyhdistyksille yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan avustamiseen. Avustus on kertaluonteinen ja sitä on mahdollista hakea koronapandemian aiheuttamassa häiriötilanteessa ammattimaisen toiminnan käynnistämiseen, ylläpitämiseen ja uudelleen muotoiluun vuosille 2020-2021.

Avustuksiin käytetään yhteensä 3 miljoonaa euroa. Erityisavustuksista päätetään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 24.11.2020.

Hakukelpoiset yhteisöt

Avustusta voivat hakea helsinkiläiset oikeustoimikelpoiset rekisteröidyt yhteisöt, kuten rekisteröidyt yhdistykset, toiminimet, säätiöt, osuuskunnat ja osakeyhtiöt.

Avustusta eivät voi hakea yksityishenkilöt tai työryhmät.

Avustusta eivät voi hakea taiteen perusopetuksen oppilaitokset. Avustusta ei myöskään voi saada Helsingin kaupungin omistamat tai kaupunkikonserniin kuuluvat.

Haun erityinen kohdentaminen

Erityisavustuksen kohdentamisessa painotetaan ammattimaisia toimijoita. Avustus kohdennetaan hakijoille, jotka eivät ole saaneet merkittäväksi katsottavaa valtion tai säätiöiden kautta osoitettua korona-ajan avustusta samaa tarkoitusta varten.

Hakukelpoiset hakijat

Ensisijaisiksi hakijoiksi katsotaan seuraavat ammattimaisesti toimivat yhteisöt:

  • Esittävän taiteen toimijoista valtionosuuden ulkopuoliset yhteisöt (ns. vapaa kenttä)
  • Visuaalisten taiteiden ja muotoilun alan yhteisöt
  • Festivaali- ja tapahtumatoimijat

Lisätietoja ja hakuohjeet (siirryt toiselle sivustolle)