6 taiteilijaa ja 1 koordinaattori haussa Annantalon varhaiskasvatushankkeeseen

Tule residenssitaiteilijaksi päiväkoteihin ja leikkipuistoihin!

Jos sinua kiinnostaa taiteellinen työskentely ja taidekasvatus lasten kanssa eikä työskentely ulkona tunnu vieraalta, voi tämä työ olla sinua varten.

Etsimme 6 residenssitaiteilijaa ja yhtä koordinaattoria varhaiskasvatuksen ja Annantalon yhteiseen taidehankkeeseen työskentelemään päiväkodeissa ja leikkipuistoissa.

Taiteilijan tehtävänä on tuoda taide lasten ja perheiden arjen ulottuville osallistamalla heidät yhteiseen tekemiseen. Taiteilijat vastaavat yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa toiminnan taiteellisen sisällön suunnittelusta, koordinoinnista ja toteuttamisesta. Tavoitteena on työllistää työttömiä taiteilijoita, monipuolistaa taiteilijoiden ammatillista osaamista ja verkostoitumista sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia.

Koordinaattori vastaa taiteilijoiden, varhaiskasvatuksen toimipisteiden ja muun kulttuurikentän hankkeen yhteistyön kokonaisuudesta.

Residenssitaiteilijat varhaiskasvatuksessa -toiminnan tavoitteena on tuoda taidetta näkyväksi lasten arjessa Helsingissä ja kehittää ja löytää uusia taidelähtöisiä toimintamuotoja osana helsinkiläisten päiväkotien ja leikkipuistojen arkea ja henkilökunnan osaamista.

Tehtävät sopivat henkilölle, joka on kiinnostunut etsimään ja oppimaan uusia kulttuurikasvatuksen toimintamuotoja lasten ja perheiden kanssa ja josta myös ulkona tehtävä taide tuntuu mukavalta ajatukselta.

Lisätiedot residenssitaiteilijan tehtävästä

Hakuaika 14.9.–12.10.2020
Tehtävänimike: Residenssitaiteilija (6 kpl)
Yleistyöaika: 38 h 45 min/ vko (KVTES), 8 kk määräaikainen palkkatukitehtävä
Tehtäväkohtainen palkka: 2 500 €/kk
Tehtävä alkaa: 16.11.2020

Tehtävänkuva:
• Taiteellinen työskentely
• Taidekasvattajuus
• Taidekasvatustyön tukeminen
• Verkostoituminen taidekasvatustyötä tekevien toimijoiden kanssa lasten monimuotoisen oppimisympäristön rakentamiseksi
• Varhaiskasvatushenkilöstön taidekasvatusvalmiuksien lisääminen

Taiteilija vastaa toiminnan taiteellisen sisällön suunnittelusta, koordinoinnista ja toteuttamisesta varhaiskasvatusyksikössä ja kesällä leikkipuistoissa yhteistyössä lähialueen perhepäivähoidon kanssa.

Taiteilija huolehtii, että toiminta soveltuu kohderyhmälle ja, että se sisältää osioita, joiden sisältönä on lasten oman taiteellisen toimijuuden vahvistaminen.

Taiteilija sitoutuu jakamaan taidetoimintaan liittyvää osaamista ja taidemetodeja varhaiskasvatushenkilökunnalle. Hakemukseen liitetään cv:n lisäksi ajatuksia, miten omaa taiteellista työtä voisi soveltaa lasten ja perheiden kanssa. Taiteilijalle osoitetaan päiväkodit ja leikkipuistot, joissa hän työskentelee.

Ennen työsopimuksen tekoa vaaditaan esitettäväksi rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

Tehtävän edellytykset:
Edellytyksenä tehtävän hoitamiseksi on soveltuva taiteenalan koulutus. Lisäksi katsomme eduksi pedagogiset opinnot tai kokemuksen lasten kanssa tehtävästä työstä ja kielitaidon.

Hakijan tulee olla
1) alle 25-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 6 kuukautta
TAI
2) 25–29-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 12 kuukautta
TAI
3) helsinkiläinen työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää.

Lisätiedot koordinaattorin tehtävästä

Hakuaika 1.7.–24.8.2020
Yleistyöaika: 38 h 45 min/ vko (KVTES), 8 kk määräaikainen palkkatukitehtävä
Tehtäväkohtainen palkka: 2 500 €/kk
Tehtävä alkaa: 14.9.2020

Edellytyksenä tehtävän hoitamiseksi on kulttuurituottajan tai muu soveltuva koulutus. Lisäksi katsomme eduksi pedagogiset opinnot/ kokemuksen ja ruotsin sekä vieraiden kielten taidot.

Tehtävänkuva:
• Koordinoida residenssitaiteilija varhaiskasvatuksessa -toimintaa
• Yhteyksien luominen toimintaan palkattujen taiteilijoiden välille
• Yhteyksien pito varhaiskasvatusyksiköiden kanssa
• Koulutusten ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus
• Tuotannolliset tehtävät taiteelliseen toimintaan liittyen
• Viestintä
• Arviointi ja raportointi
• Kulttuurikasvatuksen edistäminen ja verkostoituminen taidekasvatustyötä tekevien toimijoiden kanssa.
• Varhaiskasvatushenkilöstön taidekasvatusvalmiuksien lisääminen

Ennen työsopimuksen tekoa vaaditaan esitettäväksi rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja cv:si
Lisää viestikenttään Residenssitaiteilija varhaiskasvatuksessa.

Ole lisäksi puhelimitse yhteydessä yhteen seuraavista:
Pirjetta Mulari, Annantalon vs. johtaja , puh 09 310 37174, tavoitettavissa 1.–10.7.2020
Erja Mehto, vastaava kuvataideopettaja , puh. 09 310 37176, tavoitettavissa 13.8.2020 alkaen
Noora Hynynen, johtava leikkipuisto-ohjaaja , puh 09 310 58514, tavoitettavissa 13.7.2020 alkaen