Kysely yrittäjyydestä esittävän taiteen ammattilaisille

Opiskelen Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa kulttuurituotantoa ja  oheinen kysely esittävän taiteen ammattilaisten yrittäjyydestä liittyy lopputyöhöni. Kysely on osana Taiteesta Tulosta -hanketta, joka tukee esittävän taiteen ammattilaisia ryhtymään yrittäjiksi tarjoamalla ilmaisen yrityshautomon ja yrittäjyysopastusta. Kyselyn päätteeksi vastaajat ohjataan kiitossivulta erilliseen kyselyyn, johon yrityshautomoon halukkaat osallistujat voivat jättää yhteystietonsa. Nämä yhteystiedot eivät yhdisty varsinaisessa kyselyssä annettuihin vastauksiin.

Kyselyssä tutkitaan esittävän taiteen koulutuksessa annetun yrittäjyysosaamisen määrää ja riittävyyttä, sekä taiteilijoiden kokemuksia ja asenteita yrittäjyydestä. Kysely on tarkoitettu vain esittävän taiteen ammattikoulutuksessa olleille, taikka parhaillaan opiskeleville.

Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin. Jokaisen vastaajan panos on tärkeä mahdollisimman kattavan kartoituksen luomiseksi. Parhaimmillaan tuloksilla voi olla vaikutusta uudenlaisen koulutussisällön ja tukijärjestelmän luomiseksi.

Aineistoa käsitellään täysin anonyymisti, eikä aineistoa säilytetä muuta kuin tutkimuksen ja hankkeen ajan. Aineistoa ei luovuteta kolmansille osapuolille. Aineistoa käytetään opinnäytetyössä joka julkaistaan Theseus.fi-verkkopalvelussa.
Kyselyyn toivotaan vastaamaan 30.9.2020 mennessä.

Tutkijan yhteystiedot:
Salima Peippo

Linkki kyselyyn:
https://webropol.com/s/taiteestatulostakysely

KIITOS VASTAUKSESTASI!