BNCN-verkoston New Horizons Leadership -ohjelman haku avoinna 8.8. saakka

Etsitään nousevia kykyjä johtamaan tulevaisuuden sirkusalaa

New Horizons Leadership Programme (NHLP) on baltialais–pohjoismaisen sirkusverkoston Baltic Nordic Circus Networkin (BNCN) hanke, jossa on mukana kymmenen sirkustoimijaa kahdeksasta maasta Pohjoismaiden ja Itämeren alueilta. Hanke antaa uransa alkuvaiheissa oleville lupaaville tuottajille ja taiteilija-tuottajille mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen ja tukee samalla kasvavaa nykysirkusalaa. 

1–2 sirkusalan kehittämisestä kiinnostunutta ammattilaista kustakin hankkeen kahdeksasta maasta (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia, Venäjä) saa tilaisuuden muutaman viikon työvierailuun sirkuksen tai kulttuurialan organisaatiossa toisessa maassa ja pääsee tutkimaan ja kehittämään ajatteluaan ja johtamistaitojaan kestävän kehityksen viitekehyksessä sekä valmistautumaan uusien haasteiden kohtaamiseen rooleissaan tuottajana, tuotantopäällikkönä, kiertuemanagerina, hallituksen jäsenenä tai yhteisöjen kehittämisessä. 

Uskomme, että sekä sirkusalan että kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen vahvistaminen vaatii uusia taitoja ja osaamista, jotta voidaan  vaikuttaa oman organisaation ja toimintakentän ulkopuolellakin. Koemme, että sirkusalalla on tarve uuden sukupolven kulttuurituottajille, joilla on kykyä kohdata sekä tämän hetken että tulevaisuuden haasteita.

NHLP-hanke on luotu tukemaan tavoitteellisten ja aloitekykyisten nuorten henkilöiden kehittymistä johtamistehtäviin ja sirkusalalan tulevaisuuden tehtäviin ja haasteisiin. Hanke tarjoaa muutaman paikan myös kokeneille johtajille, jotka ovat aiemmin työskennelleet toisella toimikentällä ja ovat kiinnostuneet tarttumaan sirkuksen mahdollisuuksiin.  

 New Horizons Leadership -hankkeessa (2020–2021):

– tarjotaan mahdollisuus tulevaisuuden ammattilaisille osaamisen ja kokemusten kasvattamiseen alueellisesti ja kansainvälisesti.

– synnytetään verkostoja ammattilaisten ja alan vakiintuneiden organisaatioiden välille ja luodaan maaperää uusille hankkeille.

– mahdollistetaan kansainvälinen osaamisen kehittämisen verkosto, joka tukee sirkusalan kehitystä myös kansallisella ja alueellisella tasolla.

Kiinnostuitko? Lue hakuilmoitus ja hakuohjeet BNCN:n sivuilta: https://balticnordiccircus.com/projects/new-horizons-leadership-programme/ (siirryt toiselle sivustolle) 

Haku on avoinna 1.7.–8.8.2020.

Sirkuksen tiedotuskeskuksen lisäksi New Horizons Leadership Programme -hankkeeseen osallistuu yhdeksän muuta nykysirkusyhteisöä. Hanketta koordinoivat Cirkus Syd (SE) ja Rigas Cirks (LV). Muut kumppanit ovat Cirkus Cirkör (SE), Manegen (SE), Hringleikur (IS), Upsala Circus (RU), Estonian Circus Centre (EE), Acting for Climate (NO) ja Dynamo (DK).  Hanke on saanut tukea Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta ja Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä. 

#balticnordiccircus #newhorizonsleadership #bncnnewhorizons

Tiedustelut 1.7.–8.8.2020:  koordinaattori Lina B. Frank 
10.8. jälkeen: Johanna Mäkelä