Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahahaku

Jenny ja Antti Wihurin rahasto rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa. Apurahoilla luodaan mahdollisuuksia esimerkiksi työskentelylle, uusille avauksille ja toiminnan kehittämiselle tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla.

Apurahaa haetaan verkkopalvelussa (siirryt toiselle sivustolle) hakuaikana. Apurahojen hakuaika on 3.5. – 31.5.2020. Tutustu tarkkoihin hakuohjeisiin (siirryt toiselle sivustolle).

Apurahoja myönnetään laajasti eri aloille

Taiteen alojen apurahojen tarkoitus on luoda edellytyksiä taiteellisen toiminnan harjoittamiselle ja taiteen kohtaamiselle sekä kokemiselle yhteiskunnassa.

Säätiöltä voi hakea esimerkiksi työskentelyapurahaa taiteelliseen (musiikki, tanssi- tai teatteritaide) tai kirjalliseen työskentelyyn sekä apurahoja soitinhankintoihin tai esitysten ja tapahtumien järjestämiseen. Säätiöltä voi myös hakea apurahaa taiteen alojen kehittämishankkeisiin ja pilotointiin.

Hyvä tietää hausta

Apurahat myönnetään 9.10.2020 ja julkistetaan sen jälkeen kotisivuilla. Apurahoista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse sekä apurahansaajille lisäksi kirjeitse.

Myönnettävistä apurahoista päättää Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus. Hallitus käyttää apunaan eri alojen asiantuntijoita hakemusten arviointiin. Lue lisää hakemusten käsittelystä täältä (siirryt toiselle sivustolle).

Lue lisää Wihurin rahaston sivuilta: https://wihurinrahasto.fi/apurahat/apurahahaku-2020/