Taiken korona-apurahat

Hakuaika: 01.04.2020 – 15.04.2020
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Korona-apurahojen kokonaissumma on 1,5 miljoonaa euroa. Siitä 500 000 euroa tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja toiset 500 000 euroa Suomen Kulttuurirahastolta. Jane ja Aatos Erkon säätiö, Saastamoisen Säätiö, Svenska kulturfonden, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Taike ovat osoittaneet kukin 100 000 euroa tarkoitukseen.

Kenelle

Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille. Apurahaa eivät voi hakea toiminimet, yritykset, yhdistykset, kunnat, kuntayhtymät, osuuskunnat tai säätiöt.

Kuka arvioi ja päättää

Taiken asiantuntijatiimi arvioi ja johtaja päättää erityisasiantuntijan esittelystä. Taike voi tarvittaessa kuulla muita asiantuntijoita. 

Mihin tarkoitukseen

Korona-apuraha on tarkoitettu työskentelyedellytysten lyhytaikaiseen turvaamiseen hakijalle, joka on koronaepidemian vuoksi menettänyt taiteelliseen työhön perustuvia työtilaisuuksia tai ansaintamahdollisuuksia. Korona-apuraha on tarkoitettu hakijan henkilökohtaiseen käyttöön työsuunnitelman mukaiseen taiteelliseen työskentelyyn, suunnitteluun ja/tai ammattitaidon ylläpitämiseen.

Korona-apurahan suuruus on 3000 euroa, ja se on tarkoitettu 1,5 kuukauden työskentelyyn ajalla 1.5. – 31.7.2020. Muu palkattu ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle,

  • jolla on samanaikaisesti valtion taiteilija-apuraha tai muu työskentelyapuraha
  • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Hakuilmoitus ja hakuohjeet Taiken sivuilla.