Recover Laboratory vastaa korona-kriisiin turvallisia kohtaamisia tarjoavalla immersiivisellä teoksella

  • (Kuva: Recover Laboratory)
  • Recover Laboratoryn johtoryhmä Inna Huttunen, Sofi Häkkinen ja Miradonna Sirkka.

Voiko pandemian aikana kokea esittävää taidetta turvallisesti muuten kuin netin välityksellä?  Mitä mahdollisuuksia tyhjentynyt kaupunkitila tarjoaa esittävälle taiteelle? Miten taide voi vastata ihmiskohtaamisen tarpeeseen? Taiteilijaryhmä Recover Laboratory vastaa koronan aiheuttamaan erityistilanteeseen taiteellisella iltakävelyllä turvavälejä kunnioittaen. Ryhmä avaa myös yhdessä Kaiken Keskuksen kanssa kulttuurikentälle keskustelun esittävästä taiteesta pandemian aikana.

Iltakävely-teoksessa katsoja kävelee yksin tarkkaan suunnitellun reitin Helsingissä kohdaten sen varrella esiintyjiä. Teoksessa on mukana tusina taiteilijaa muun muassa nykysirkuksen, musiikin ja tanssin aloilta. Immersiivinen teos on suunniteltu ja toteutetaan sosiaalista välimatkaa kunnioittaen ja ilman minkäänlaisia lähikontakteja.

Taiteilijat ympäri maailman on pakotettu nyt etsimään uusia tapoja tehdä töitä ja kohdata yleisöään. Monitaiteinen Recover Laboratory -ryhmä on työssään tutkinut jo vuosia ihmisten välistä turvallista kohtaamista. Erityisen tunnetuksi he ovat tulleet immersiivisistä labyrinteistään, joissa kävijällä on valta päättää teoksen etenemisestä. Ryhmän paikkasidonnaisuuteen ja kohtaamiseen liittyvä osaaminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan:
“Koska olemme pieni toimija, meidän on mahdollista mukautua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Koemme velvollisuudeksemme tuoda taidetta myös tähän hetkeen – taide ei ole luksustuote, jota on tarjolla vain silloin, kun asiat ovat hyvin. Sillä on tärkeä merkitys yhteiskunnassa, ja sen on etsittävä keinoja toimintaan kriisitilanteesta huolimatta.” (Recover Laboratory)

Teos tarjoaa kohtaamisen, kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tunteen osallistujille ja taiteilijoille, sillä ryhmä kokee, että nyt jos koskaan taiteen mahdollistama yhteyden kokemus on ihmisille tärkeää. Iltakävely-teoksen ensi-ilta julkaistaan pian.

Kaiken Keskus aloittaa keskustelusarjan aiheesta “Esittävä taide pandemian aikana”. Recover Laboratoryn monialainen johtotiimi Sofi Häkkinen, Miradonna Sirkka ja Inna Huttunen vierailivat virtuaalisessa paneelikeskustelussa keskustelemassa muun muassa siitä miten he organisoivat julkisessa tilassa kaduilla tapahtuvaa esitystä aikana, jolloin lähes kaikki esitystoiminta on ajettu alas.  Muun muassa vastuullisuutta, muutosta ja kriisiä käsittelevä keskustelun tallenne on nähtävissä verkossa.

Kaiken Keskuksen taiteellinen johtaja Samee Haapa (Sami Henrik Haapala) alustaa tapahtumaa näin:
“Esittävä taide on kokenut kenties suurimman iskun koronaviruksen seurauksena taiteiden alalla. Ihmisten fyysiseen vuorovaikutukseen suurilta osin perustuva esittävä taide on jouduttu sulkemaan koko planeetalla. Suurten tapahtumien joukossa se on myös todennäköisesti viimeisimpiä, jotka voivat jälleen aloittaa toiminnan kun koronavirustilanne sen sallii – mikäli entisen kaltaiseen tilanteeseen on paluuta. Miten esittävä taide selviää tästä kriisistä?”

Lisätietoa Iltakävely-teoksesta (siirryt toiselle sivustolle)

Lisätietoa teoksen turvallisuusjärjestelyistä (siirryt toiselle sivustolle)

Lisätietoa Recover Laboratorysta (siirryt toiselle sivustolle)

(alkaa kohdasta 20 min, siirryt toiselle sivustolle)

Lisätietoa Kaiken Keskuksesta (siirryt toiselle sivustolle)

(Lähde: Recover Laboratoryn tiedote 29.4., päivitetty 5.5.)