OKM: Toisessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan lisärahaa koronaviruksen vaikutuksiin erityisesti kulttuurin ja liikunnan toimialoilla

Hallitus päätti vuoden 2020 toisesta lisätalousarvioesityksestä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024. Toisessa lisätalousarvioesityksessä keskitytään koronaviruksen aiheuttamiin kustannuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle esitetään määrärahoja muun muassa kulttuuri- ja liikunta-alan toimijoiden rahoitustilanteen helpottamiseen.

Hallitus on päättänyt vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa toimista, joilla helpotetaan koronaviruksen aiheuttamia kustannuksia opetuksen, koulutuksen, kulttuurin ja liikunnan toimialoilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ehdotettu määräraha on 69,4 milj. euroa.

Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimijoita tuetaan

Koronavirusepidemia on iskenyt kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimijoihin raskaasti. Hallitus on päättänyt vastata alojen vaikeaan tilanteeseen yli 60 miljoonan euron tuella.

Kulttuurin ja taiteen alalle ehdotetaan yli 40 milj. euron määrärahalisäystä toiminnan tukemiseksi ja pääsylippu- ja muiden tulojen menetysten kompensoimiseksi. Lisämäärärahalla on tarkoitus tukea taiteen ja kulttuurin toimijoiden toimintaa 31. toukokuuta 2020 asti ulottuvalla ajanjaksolla. Tuki kohdentuisi taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisille, taiteilijoille, ammatinharjoittajille, freelancereille ja taiteen ja kulttuurin alan vapaille ryhmille, kulttuuritapahtumille ja muille kulttuurin alan yhteisöille, yhteensä 19 milj. euroa. Tukea myönnettäisiin myös kansallisille taidelaitoksille, yhteensä 3,2 milj. euroa, ja valtionosuutta saaville teattereille, orkestereille ja museoille yhteensä 18 milj. euroa.

Koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi ehdotetaan 3 miljoonan euron määrärahalisäystä muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. Lisäksi hallitus päätti, että lopuilta osin koronaepidemiasta aiheutuvat vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen nettomenetykset korvataan vuoden 2020 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä.

Lisäksi hallitus on päättänyt, että budjettiriihessä 2020 linjataan valtiolle kertyvän rahapelituoton tulevaisuusnäkymiä ja käyttöä osana valtion tulojen ja menojen kokonaisuutta. Vuonna 2020 tuoton aleneman täysimääräisen kompensoinnin edellyttämät määrärahat sisällytetään vuoden 2020 myöhempiin lisätalousarvioesityksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön koko tiedote