Koronan vaikutukset alalle

Koronavirus vaikuttaa koko alan toimintaan ja toimeentuloon. Nyt on tärkeää kerätä faktaa ansionmenetyksistä ja muista vaikutuksista.

Kokoamme myöhemmin tiedot yhteen ja viestimme asiasta edelleen esimerkiksi rahoittajille.

Tämä pyyntö kerätä tietoja koskee sirkusryhmiä ja sirkusesitysten tuottajia, yksittäisiä taiteilijoita, sirkusohjaajia ja -opettajia, sosiaalisen sirkuksen kanssa työskenteleviä, sote-sektorilla työskenteleviä taiteilijoita, festivaaleja ja tapahtumia järjestäviä tahoja – kaikkia teitä, joille koronavirus aiheuttaa ansionmenetyksiä.

Suosittelemme, että alatte heti kirjata ylös seuraavia tietoja:

Peruuntuneet (Suomessa ja ulkomailla):

 • esitykset ja ensi-illat
 • muut keikat
 • työpajat
 • vierailut
 • työmatkat
 • neuvottelut (katkenneet tai siirtyneet)

Jokaisesta tällaisia tietoja:

 • montako peruuntunut
 • minkä kokoisia (yleisö- / osallistujamäärä)
 • millainen ansionmenetys
 • palautetut lippuhinnat
 • aiheutuneet kulut (esim. jo maksetut matkaliput joita ei korvata jos sellaisia on; maksetut ennakot tms)

Kirjatkaa tiedot muistiin vapaamuotoisesti, mutta sellaisessa muodossa, että voitte myöhemmin toimittaa ne meille. Ja tulette varmasti itsekin tarvitsemaan näitä tietoja jatkossa.

Palaamme asiaan lähiviikkoina tilanteen rauhoituttua ja auki olevien asioiden selvittyä.

Tilanne on poikkeuksellinen ja asioita yritetään parhaillaan selvittää niin Temessä kuin työnantajaliitoissa, Suomen Teatterit ry:ssä ja Teatterikeskuksessa. Odottakaa ohjeistuksia, seuratkaa uutisia ja esimerkiksi edellisten viestintää Twitterissä ja muussa sosiaalisessa mediassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille on tulossa yleistä ohjeistusta koronavirukseen liittyen ja sen vaikutuksista valtionavustuksiin: https://minedu.fi/etusivu

Pysytään kaikki terveinä!