Helsingin kaupungin pika-avustus kulttuurille

Kaupunki tarjoaa pika-avustusta edistämään kulttuurin, nuorison ja liikunnan uudenlaista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja etätekemistä digitaalisesti tai muilla keinoin. Pika-avustuksen kokonaissumma on 300 000 euroa ja avustussumma per hakija on maksimissaan 5 000 euroa. Pika-avustuksen tavoitteena on hyödyntää nopeasti uusia innovatiivisia ja digitaalisia tapoja osallistaa kaupunkilaisia. Haku on jatkuva ja se alkaa maanantaista 23.3. alkaen. Hakemukset käsitellään kiireisinä.

Taide- ja kulttuuriavustukset: kaupunki kohdentaa maksimissaan 5 000 euron suuruisia projektiluontoisia taide- ja kulttuuriavustuksia erityisesti hankkeille ja projekteille, joiden näkökulma on hyödyntää nopeasti uusia innovatiivisia tai digitaalisia tapoja saavuutta yleisöä streamaamalla esityksiä tai muulla eristystoiminen aikaan sopivalla tavoin.

Avustuksia voi hakea normaalin projektiluonteisen taide- ja kulttuuriavustuksen tavoin sähköisen asioinnin kautta ja hakuun liittyvät yleisesti samat ehdot ja ohjeistukset, joihin voi tutustua tällä sivustolla. Mainitse hakemuksessa hankkeen kuvauksessa, että haet Helsinki pika-avustusta. 

Haku on jatkuva, hakemuksia otetaan käsittelyyn toistaiseksi noin kahden viikon välein ja ne käsitellään nopeutetulla aikataululla viranhaltijapäätöksenä. Ensimmäisenä otetaan käsittelyyn pe 27.3. klo 16 mennessä tulleet hakemukset.

Jo myönnettyjä kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia ei peritä takaisin

Koronaviruksesta aiheutuneen toiminnan sulkemisen ja peruuntumisen vuoksi kaupunki on päättänyt, ettei jo myönnettyjä kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia peritä takaisin, jos toiminnan loppuminen tai toteutumattomuus johtuu koronavirusepidemiasta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan eri jaostot (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaosto) tekevät tarkemmat ohjeet ja päätökset kevään aikana.

Avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan, jopa ensi vuoden kevääseen. Lisäksi hankkeiden sisältöä voi muuttaa matalalla kynnyksellä. Kaupunki huomioi tilanteen, joustaa avustusten käytössä ja ymmärtää vaikeutuneita ja muuttuneita olosuhteita.

Helsingin kaupungin vuodelle 2020 myöntämiä taide- ja kulttuuriavustuksia, avustuksia taiteen perusopetukseen sekä kehittämisavustuksia voi käyttää koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen samaan tai samankaltaiseen tarkoitukseen vielä 31.5 2021 saakka. Näin käytettyjä taide- tai kulttuuriavustuksia ei tulla perimään takaisin.

Avustettavaa toimintaa sopeutettaessa tai siirrettäessä on tarpeen ottaa huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen tai avustusehtojen kanssa.

Koronavirustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä päätöstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuksen käytöstä raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeita.

Huomaa kuitenkin, että jos avustus ei tule käytetyksi, se tulee palauttaa. Jos siis avustusta saanut toiminta peruuntuu kokonaan eikä sitä voida siirtää tai muuttaa eikä siitä ole aiheutunut kustannuksia, tulee myönnetty avustus maksaa takaisin. Samoin, jos toimintaa ei toteuteta tai toiminta toteutuu merkittävästi vähäisempänä ja siitä jo aiheutuneet kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus, tulee käyttämättä jäävä osa avustuksesta palauttaa. Mahdollisia palautuksia koskevat lisäohjeet ilmoitetaan myöhemmin näillä verkkosivuilla.

Lisätietietoja antavien yhteystiedot

Helsinki tukee kaupungin taide- ja kulttuurielämää jakamalla avustuksia noin 17 miljoonaa euroa vuosittain. Haettavana on taide- ja kulttuuriavustuksia pysyväis- tai projektiluonteiseen toimintaan sekä kehittämisavustuksia 1-3 vuotisiin hankkeisiin. Lisäksi kaupunki avustaa taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia ja järjestää tarpeen mukaan avustusmäärärahojen erillishakuja.

Kun haet avustuksia, tutustu huolellisesti avustusten myöntämisperusteisiin ja hakuohjeisiin.

Uusi lyhyempi osoite näille sivuille on www.hel.fi/kulttuurinavustukset

Huom! Kulttuurin avustusinfo 24.3.2020 peruttu

Kaupungin kulttuuritoimijoiden avustusinfo 24.3.2020 on peruttu. Kyseessä on varotoimenpide, jolla pyritään rajoittamaan koronaviruksen leviämistä.

Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)