Sirkus Magenta mukana Circus as Intercultural Encounter -projektissa

Circus as Intercultural Encounter -projektissa tutkitaan monimuotoisuutta, kulttuurien välistä dialogia ja kohtaamisia sirkusopetuksessa. Hanketta koordinoi kansainvälinen sosiaalisen sirkuksen verkosto Caravan, ja mukana on Sirkus Magentan lisäksi viisi sirkuskoulua eri puolelta maailmaa sekä University College Dublin -yliopisto Irlannista.

Projektin kenttätutkimuksessa havainnoidaan sirkusohjaajien työskentelyä ja käytänteitä sirkusopetuksessa. Hankkeen keskiössä on vallitsevien toimintatapojen kriittinen tarkastelu sekä uusien käytänteiden luominen. Kenttätutkimuksessa kerättyjen havaintojen perusteella kehitetään sirkusohjaajien koulutusta sekä kirjoitetaan opaskirja hyviksi havaituista toimintatavoista.

Lisätietoja hankkeesta:
Kenttätutkija Hanne Kauppinen,