Tanssiteatteri Minimin tuotantohaku open call 2021 – deadline 15.3.2020

Tanssiteatteri Minimi on Kuopiossa toimiva ammattitanssiteatteri ja monialainen esittävän taiteen yhteisö, jonka kotinäyttämönä toimii Kuopion kaupunginteatterin Maria-näyttämö. Kaikki ohjelmistossa olevat teokset ovat tehty kiertämään ja esityksistä yli puolet tapahtuvat kotinäyttämön ulkopuolella.

Minimi haluaa edistää tanssitaiteen liikkuvuutta ja saavutettavuutta sekä kehittää toimintaansa yhteistyössä vapaan kentän kanssa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena juuri nyt Minimillä ovat sekä valtakunnalliset että kansainväliset yhteistuotannot, joissa huomioidaan laajasti kehollisen esittävän taiteen keinoja.

Tanssiteatteri Minimi hakee vuodelle 2021 ohjelmistoonsa teoksia Open Call -haun kautta. Haku on suunnattu esittävän taiteen vapaan kentän ammattilaisille. Hakemusten deadline on 15.3.2020.

Ohjelmistoon haetaan teoksia laajasti kehollisen esittävän taiteen kentältä (teatteri, tanssi, sirkus, esitystaide…). Hakemuksen avaaminen suhteessa tanssitaiteeseen tai koreografiseen näyttämöajatteluun katsotaan eduksi. Teokset voivat olla näyttämöteoksia, studio/lämpiötilaan sopivia tai teatterin ulkopuolisiin, vaihtoehtoisiin tiloihin suunnattuja.

Hakemukset käsitellään kahdella arviointikierroksella. Ensimmäisellä kierroksella hakemukset arvioidaan anonyymisti projektisuunnitelman perusteella. Toisella kierroksella arvioidaan hakemusta kokonaisuudessaan, myös suhteessa Tanssiteatteri Minimin ohjelmistokokonaisuuteen ja resursseihin vuonna 2021. Päätöksistä ilmoitetaan huhtikuussa. Lähetä hakemus viimeistään 15.3.2020 yhdellä PDF-liitteellä osoitteeseen:

Sisällytä hakemukseen:

PROJEKTISUUNNITELMA
Kuvaile suunnitteilla olevaa projektia sekä avaa sen maailma- ja yleisösuhdetta. Millaiseen esitystilaan teos on suunnattu, ja onko teoksella teknisiä erityistarpeita? Avaa myös suunniteltu aikataulu.

KUSTANNUSARVIO & RAHOITUSSUUNNITELMA
Arvioi projektin kustannukset sekä ilmoita selkeästi Tanssiteatteri Minimiltä toivottu panos (huomioi, että Minimi suuntaa osuutensa ensisijaisesti palkkoihin). Ilmoita, onko projektilla varmistuneita tai vireillä olevia muita osatuotantotahoja, residenssejä, apurahoja, esityspaikkoja tai muuta tuotannollista tukea. 
 
HAKIJAN/TYÖRYHMÄN ESITTELY
Vapaamuotoisesti – esimerkiksi bio, CV, aiempien teosten tallenteet, portfolio…
 
YHTEYSTIEDOT
Hakijan nimi, osoite ja yhteystiedot.
 
Tiedustelut hausta (arkisin klo 9-17):
 
For information in English, click here (link opens on another site)