Kansalliskirjaston teemakeräyksessä tallennettiin sirkusaiheisia verkkosivuja syksyllä 2018

Kansalliskirjasto toteutti suomalaista sirkusta koskevan verkkoaineiston teemakeräyksen syksyllä 2018 Sirkuksen tiedotuskeskuksen aloitteesta. Vuonna 2018 juhlittiin maneesilla esitetyn sirkustaiteen 250-juhlavuotta, ja Suomessakin kotimaisen sirkuksen nykytilaa haluttiin dokumentoida juhlavuoden kunniaksi. 

Kotimaista sirkusta käsittelevien sivujen url-osoitteiden keräys tehtiin kesällä 2018 Sirkuksen tiedotuskeskuksen ja Kansalliskirjaston välisenä yhteistyönä. Kokoajina toimivat Johanna Mäkelä Sirkuksen tiedotuskeskuksesta sekä Lassi Lager, Aija Vahtola ja Tanja Vienonen Kansalliskirjastosta. Varsinaisen verkkoaineiston haravoinnin teki Kansalliskirjaston tietojärjestelmäasiantuntija Petteri Veikkolainen. 

Sirkusalan verkkoaineistoa kerättiin laajasti kotimaisista tai ulkomailla toimivista suomalaisista sirkusryhmistä, itsenäisistä taiteilijoista, tapahtumista ja esityksistä. Verkosta löytyi aineistoa sirkusalalta liittyen myös ammatillisiin oppilaitoksiin, blogeihin, Facebook-ryhmiin, festivaaleihin, hankkeisiin, harrastajajiin, julkisen sektorin organisaatioihin, järjestöihin, verkkokauppoihin, kurssitoimintaan, nuorisosirkuksiin, perinteisiin sirkuksiin, residensseihin, sirkusryhmiin, seminaareihin, sirkuskerhoihin, sosiaaliseen sirkuseen jne. Kategorioiden avulla kartoitettiin toimijoiden verkkosivut, verkkovideot ja some-kanavat. Kaikkiaan sirkusalaan liittyvää verkkoaineistoa löytyi 226 toimijalta. 

Sirkusaiheisia verkkovideotallenteita kerättiin myös avoimella verkkolomakkeella, jolla saatiin 28 vastausta. Yhteensä Youtube- ja muita verkkovideoita tallennettiin 1488 kappaletta. Loppujenlopuksi Facebook- ja Instagram-linkkejä ei saatu haravoiduksi verkkoarkistoon, sillä niiden tallennus vaatii paljon käsityötä.  Aineistot on haravoitu verkkoarkistoon, mutta haravoinnin tulokset eivät ole vielä asiakkaiden käytössä vapaakappaletyöasemilla.

Lisätietoa verkkoarkiston käytöstä löytyy sivulta http://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/va/info 

Kansalliskirjasto tallentaa suomalaista verkkoaineistoa

Kansalliskirjaston suomalaiseen verkkoarkistoon on tallennettu suomalaisia verkkosivuja vuodesta 2006 lähtien. Sivuja kerätään talteen vuosittaisissa Suomi-keräyksissä, joissa haravoidaan .fi-päätteisiä verkkosivuja, sekä tiettyyn aiheeseen syventyvissä teemakeräyksissä. Teemakeräykset voivat liittyä esimerkiksi tärkeisiin koti- tai ulkomaisiin tapahtumiin (kuten vaalit, valtiovierailut tai suuret urheilutapahtumat), maailmanpoliittisiin tilanteisiin (kuten pakolaiskriisi Euroopassa 2015), tai niitä voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden muistiorganisaatioiden, tutkijoiden tai – kuten tässä tapauksessa – järjestöjen kanssa. Teemakeräykset kuvaillaan kansallisbibliografia Fennicaan. Verkkoarkisto on käytettävissä erityisillä vapaakappaletyöasemilla (https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/asiointi/tyoskentely-kirjastossa#vapaakappaletyoasemat) Kansalliskirjastossa, viidessä yliopistokirjastossa, Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa sekä Eduskunnan kirjastossa. 

Verkkoarkiston hakemisto on avoimena verkossa osoitteessa http://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi.