Milla Jarko: Tiikeri – esi-esitys joulukuussa ja vuosi 2020

Tiikeri on
Moniosainen ja –vuotinen projekti, joka tutkii käsitettä valmis, sirkuksen ja esitystaiteen skenaariossa. Tutkielma, joka on yhtä kuin teos, temppu, tilaisuus, tapahtuma, todellisuus, toteutuminen tai toteutumattomuus. Projektissa pureudutaan sirkuksen dramaturgiaan ja problematisoidaan teatterin dramaturgisen ajattelun sekä draamalähtöisten keinojen käyttöä ja soveltamista sirkusesityksessä.

Mikä on esitys?
Tiikeri ilmoittaa olevansa sellainen.

Tiikeri, puhuen
”Mähän en ole mikään esiintyjä. Mä olen esitystilaisuuden tai tilanteen järjestäjä, instrumentti. Ohjeistaja ja ehdottaja. Marttyyri.”

Tiikerin niin sanottu 1. osa, esi-esitys – eli mennyt elämä tapahtuu 13.12.2019 yksiössä, Helsingissä.

Paikkoja esitykseen on jäljellä vielä 3. Ilmoittautua voi milla.jarvinen(at)hotmail.com. Vastausviestinä saat tarkat osoitetiedot ja muun infon. Tämä tapahtuma livestreamataan Milla Jarkon taiteilijasivulla facebookissa.

Kohti vuotta 2020

Tiikeri istahti vuonna 2017 toisen sooloteokseni kannoille. Sen myötä ymmärsin teosteni (Laulunarvoinen ja Tyttö joka söi kuolleita lintuja) tavan olla sirkusta; tavan limittää, kerrostaa ja raottaa. Keskusteltuani eri esittävän taiteen tekijöiden kanssa, huomasin työskentelyssäni rihmastoja performanssin keinoihin, jonkinlaisia yhtymäkohtia sirkuksen ja performanssin välillä. Näiden sävyjen tunnistaminen salli mun lähentyä sirkuksen kanssa, tunnistaa itseni osana sitä.

Pääsin jyvälle jonkinlaisesta himosta tunnistaa ja todentaa sirkuksen dramaturgiaa, joka edellisissä teoksissani on ollut vielä osittain tiedostamatonta, usein teatterilähtöistä dramatisointia.

1-vuotinen taiteilija-apuraha mahdollistaa pitkäjänteisen tutkimustyön aloittamisen – Mikä on valmis? – Mikä on esitys? – Mitä on sirkuksen dramaturgia ja mitkä, millaisia ovat sen mahdollisuudet? Miten sirkus taiteena, sirkustekijät itsenäisinä taiteilijoina, voisivat ja saisivat selittää alan itsensä ydintä, jottei sirkus luiskahda teatterin piiaksi.

Ajattelen dokumentoinnin vahvistavan sirkuksen itseyttä taiteenlajina. Tammikuussa 2020 aloitan dokumenttielokuvan ”Toinen Sirkus” käsikirjoittamisen sekä panostan Tiikerin prosessien, pientenkin palasten dokumentointiin. Tavoitteenani on hahmotella toisia, muitakin kuin kirjallisia tapoja luoda käsikirjoituksia sirkusteoksille.

Grauh
#Circus