Pukinmäen taidekoulut sai valtionosuuden sirkukselle

  • Kuva: Anu Myllyniemi

Pukinmäen taidekoulut on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvan ja oikeuden valtionosuuteen sirkustaiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetukseen yhteensä 1536 tunnin perusteella. Pukinmäen taidekoulut oli toinen helsinkiläiskoulu, jonka ministeri Hanna Kosonen otti valtionosuuden piiriin 15.11.2019. Sirkustaiteen laajalle oppimäärälle saa valtiontukea nyt kuusi sirkuskoulua Suomessa.

– Järjestämisluvan myötä avautunut valtionosuus tarjoaa koulullemme vakaat edellytykset jatkaa sirkustaiteen opetuksen kehittämistä. Valtionosuuden turvin pystymme lisäämään muun muassa vapaaoppilaspaikkoja ja näin tekemään toimintaamme saavutettavaksi yhä useammalle helsinkiläiselle lapselle ja nuorelle. Lisäksi pystymme tarjoamaan lajikohtaista pienryhmäopetusta sirkuslajeissa, joissa sitä tarvitaan, kertoo rehtori Anu Myllyniemi.

Pukinmäen taidekoulut aloitti toimintansa 30 vuotta sitten. Sirkusopetus aloitettiin keväällä 1992. Pukinmäessä sirkus on vakiinnuttanut paikkansa suosituimpana taiteenlajina. Tällä hetkellä taidekoulujen 520 viikoittaisesta oppilaasta reilu 200 opiskelee sirkusta. Opetuksen korkeasta tasosta kertoo se, että melkein joka vuosi sirkuskoulusta hakeutuu ja pääsee oppilaita aina sirkuksen ammattiopintoihin asti.

– Vuonna 2018 meillä oli käynnissä mittava opetussuunnitelmauudistus, jolloin sirkustaiteen ja muiden taidealojen opetussuunnitelmat päivitettiin vastaamaan Opetushallituksen syksyllä 2017 antamia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita. Tämä Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupa on pitkäjänteisen työn tulos ja hieno kruunu 30-vuotiselle taidekasvatustoiminnallemme, Myllyniemi iloitsee.

Järjestämislupa antaa Pukinmäen taidekouluille entistä paremmat mahdollisuudet olla mukana valtakunnallisella tasolla kehittämässä suomalaista taidekasvatusjärjestelmää yhdessä muiden taiteen perusopetuksen toimijoiden kanssa.

– Uskon, että lasten ja nuorten taidekasvatus tulee tulevaisuudessa nousemaan yhä tärkeämpään rooliin. Olen myös nähnyt, että kansainvälinen kiinnostus suomalaista taiteen perusopetusjärjestelmää kohtaan on herännyt. Esimerkiksi meillä Pukinmäessä on vieraillut useita opintoryhmiä muun muassa Euroopasta, Israelista ja Ukrainasta tutustumassa koulumme toimintaan. Ehkä seuraavaksi viemme maailmalle suomalaista taidekasvatusta.

OKM:n tiedote (siirryt toiselle sivustolle)

Tietoa taiteen perusopetuksesta (siirryt toiselle sivustolle)
 
Lisätietoja: www.taidekoulut.fi

(Lähde: Pukinmäen taidekoulut -tiedote 21.11.2019)