OPEN CALL / Feministisen johtamisen alusta (Helsinki)

Suomalaisen esittävän taiteen kenttä kärsii epätasa-arvosta ja syrjivistä rakenteista. Rakenteellinen muutos on hidasta ja vaikeaa, muutosta pitää edistää monesta kohtaa samaan aikaan. Yksi tapa edistää taiteen kentän inklusiivisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta on feministinen johtajuus.

Keväällä 2020 UrbanApa toteuttaa yhteistyössä MAD HOUSEn kanssa feministisen johtamisen alustan. Seitsemästä workshopista koostuva kevyt alusta on ensimmäinen yritys mahdollistaa laajempaa pohdintaa feministisistä työkaluista, johtamisesta ja rakenteista. Alustan tavoitteena on koota taiteilijoita yhteen, voimaannuttaa, lisätä tietoa ja ymmärrystä rakenteista ja niiden luomista esteistä, tarjota työkaluja feministiseen ja inklusiiviseen työskentelyyn, sekä unelmoida kollektiivisesti mahdollisista tulevaisuuksista.

OLETKO KIINNOSTUNUT?

Haku auki 5.12 saakka!

Lisätietoa tästä linkistä. (siirryt toiselle sivustolle)

OPEN CALL / platform for feminist leadership

The platform for feminist leadership – working with frictions and fictions

The Finnish art field suffers from inequality and discriminatory structures. Structural change is slow and difficult, actions must be taken at many at the same time. One way to advance inclusion, equality and diversity of the arts is to move towards feminist leadership.

In spring 2020, UrbanApa, in partnership with MAD HOUSE, will facilitate a platform for feminist leadership. It is the first small step towards something which will hopefully grow into wider discourses about feminist leadership. We wish to bring artists together, empower, raise awareness and understanding of structures and the barriers they create, provide tools for feminist and inclusive work, and collectively dream of potential futures.

ARE YOU INTERESTED?

Check out link for more information and apply before 5.12!
http://urbanapa.fi/event/feminist-leadership/