Taiteen tiedotuskeskuksilta yhteinen aloite valtion matkustussäännön muuttamiseksi

Taiteen tiedotuskeskukset lähettivät TAIVE-verkoston nimissä 22.10. pääministerille, tiede- ja kulttuuriministerille, opetusministerille, ilmasto- ja ympäristöministerille sekä ulkoministerille aloitteen valtion matkustussäännön muuttamisesta.

Sääntö ohjaa tiedotuskeskuksia sekä kaikkia muita valtion ja valtionavustuksen piirissä toimivia ja matkustavia tahoja suosimaan lentoliikennettä. Näin ollen myös suomalaisen taiteen ja kulttuurin kohtaamiset sekä kansainvälisen näkyvyyden positiivinen kehitys tapahtuu ilmaston kustannuksella. Haluamme tähän muutoksen.

TAIVE-verkoston puheenjohtaja ja Frame Contemporary Art Finlandin johtaja Raija Koli kirjoittaa aloitteessa:

Mielestämme hiilidioksidipäästöjen ennaltaehkäisy on ehdottoman tärkeää, ja tämä olisi otettava huomioon valtion matkustussäännössä. Sääntö ohjaa meitä ja myös kaikkia valtion ja valtionavustuksen piirissä toimivia ja matkustavia tahoja suosimaan lentoliikennettä. Nämä mahdollistetut hiilidioksidipäästöt ovat meidän kaikkien yhteinen taakka.

Me taiteen tiedotuskeskukset toivomme, että valtio voisi tarttua koko taiteen kenttää huolestuttavaan ilmastokriisiin muuttamalla matkustussääntöä niin, että ekologisesti kestävä matkustaminen on mahdollista ja siihen myös kannustetaan. On myös tärkeää, että erillisen päästökompensaation mahdollisuus lisätään avustuksiin.

Lue aloite kokonaisuudessaan tästä linkistä (siirryt toiselle sivustolle)