Taiteen ja kulttuurin barometri: Kysely taiteilijan toimeentulosta

HUOM! Vastausaikaa on jatkettu 13.10.2019 asti.

Seuraavan Taiteen ja kulttuurin barometrin teema on taiteilijoiden toimeentulo. Aineisto barometriin kootaan verkkokyselyllä, joka on avoin kaikilla taiteenaloilla toimiville taiteentekijöille.

Kyselyssä taiteilijoiden toimeentulo ymmärretään laajasti. Se sisältää niin rahavarat kuin fyysiset, luonnolliset, sosiaaliset ja inhimillisetkin voimavarat ja verkostot, joiden avulla taiteilija pystyy ylläpitämään omaa taiteellista toimintaansa. Barometrin tavoitteena on tarkastella taiteilijoiden toimeentuloa seuraavista näkökulmista:

  • taiteilijan työn tulolajit
  • elinkeino- ja liiketoiminnan merkitys
  • tekijänoikeuden ja apurahojen merkitys
  • muiden toiminnalle merkittävien tulojen ja turvaverkkojen merkitys
  • toimeentuloa edistävät rakenteet
  • taiteilijan asema yhteiskunnassa

Vastaa kyselyyn tästä linkistä.

Vastausaikaa on 30.9. asti. Vastaaminen vie noin 20 minuuttia. Kyselylinkkiä saa jakaa vapaasti. Kyselyn lopuksi voi osallistua arvontaan, jossa palkintona on 500 euron lahjakortti.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä voi yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Tulokset julkistetaan keväällä 2020 ilmestyvässä verkkojulkaisussa ja niihin syvennytään huhtikuussa 2020 järjestettävässä keskustelutilaisuudessa.

Taiteen ja kulttuurin barometri tarttuu vuosittain ajankohtaisiin teemoihin taiteen ja kulttuurin kentillä. Barometria on toteutettu vuodesta 2015 alkaen Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Cuporen sekä Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) yhteistyönä.

Lisätietoja:
Maria Hirvi-Ijäs, erikoistutkija, Cupore
Kaija Rensujeff, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus
Sakarias Sokka, erikoistutkija, Cupore