Floor is Yours! -työpajat työturvallisuudesta 29.10. Helsinki & 31.10.2019 Oulu

Esittävän taiteen parissa työtä tekevä! Oletko kohdannut tilanteita, jotka ovat saaneet sinut pohtimaan, mitä siinä olisi voinut sattua sinulle tai työryhmäsi jäsenelle tai miten turvallisesti toimitte? 

Floor Is Yours! -tutkimus tuo taiteellisen työn ja luovuuden rinnalle vuoropuhelun alan työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä näiden kehittämisestä ja johtamisesta. Tämä kutsu maksuttomiin työpajoihin on tarkoitettu kaikille teatterin, tanssin, oopperan, sirkuksen, musiikin, tv- ja elokuva-alan sekä muiden esittävän taiteen alojen parissa työtä tekeville taiteilijoille, tekniselle ja hallinnolliselle henkilöstölle, johdolle, alan opettajille ja muille toimijoille.

Työpajoissa teemme turvallisuutta yhdessä: alustukset, yhteiset keskustelut ja kokemusten vaihto sekä erilaiset riskinarviointityökalut johdattavat ajatukset ja oppimisen ennakoivaan toimintaan sekä onnistumista ja turvallisuutta ylläpitäviin tekijöihin. Tavoitteena on, että alalla toimivien mahdollisuudet omaehtoiseen työturvallisuuden kehittämiseen ja siitä huolehtimiseen paranevat. Työpajasarjan ensimmäiset tilaisuudet järjestetään teemalla: Riskien arviointi – miten tunnistaa työn vaara ja haittatekijöitä esittävissä taiteissa?

Ilmoittaudu mukaan ja vinkkaa myös kollegalle! Työpajat ovat maksuttomia. 
Lisätietoja ohjelmasta, työpajasarjasta ja tutkimuksesta: www.ttl.fi/floorisyours

Tutustu aiheisiin ja ajankohtiin (pdf)

29.10.2019 Helsinki, ilmoittaudu tästä
31.10.2019 Oulu, ilmoittaudu tästä