Apurahat: Konstsamfundetin syyskuun haku

Septemberansökan (höst)
Ansökningstid: 1-30.9.2019

• Allmänna kulturella strävanden
• Musik
• Media och publikationer
• Scenkonst
• Utbildning

Till ansökningssystemet.

Stöd kan beviljas för:

Allmänna kulturella strävanden
• För aktiviteter och kulturella strävanden i hela Svenskfinland. Särskilt prioriteras Åboland, barn- och ungdomsverksamhet och förnyelse inom föreningslivet. Anskaffningar och renoveringsprojekt understöd inte.
• Understöd ges enbart till organisationer och arbetsgrupper, inte till enskilda personer.

Musik
• För musikskolor, organisationer och grupper, finlandssvenska evenemang, ungdomsmusiksatsningar och turnéverksamhet. Särskilt prioriteras barn- och ungdomsprojekt.
• För enskilda personer för seriös fortbildning i musik utomlands.

Media och publikationer
• För publicistik och utveckling av finlandssvenska medier och publikationer.
• För utgivning av finlandssvenska tidskrifter.
• För tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur.
• För 100-års historiker.

Scenkonst
• För professionella organisationer och arbetsgrupper för verksamhet, utvecklingsprojekt, uppsättningar och turnéverksamhet.
• För amatörorganisationer och -arbetsgrupper för uppsättningar och turnéer.
• Understöd ges enbart till organisationer och arbetsgrupper, inte till enskilda personer.

Utbildning
• För yrkesläroanstalter på andra stadiet och yrkeshögskolor för projekt som gäller bl.a. utveckling, samarbete, kvalitetshöjande verksamhet eller för olika kurser i samband med undervisningen.
• Understöd ges enbart till yrkesläroanstalter på andra stadiet och yrkeshögskolor, inte till enskilda personer.


Stöd beviljas inte för:

• arbetsstipendier
• konstutställningar utomlands
• instrumentanskaffningar
• musikskivor eller videoinspelningar
• dagvårds-, förskole- eller eftisverksamhet, lägerskolor
• projekt i lågstadie- eller högstadieskolor, gymnasier
studier i Finland eller utomlands
• slutarbeten
• licentiat- eller doktorsavhandlingar
läromedel
• lärarfortbildning