Työtä tarjolla: Sairaalaklovnit ry etsii varainhankinnan ja viestinnän koordinaattoria

Sairaalaklovnit ry etsii varainhankinnan ja viestinnän koordinaattoria, jonka vastuualueisiin kuuluvat
• Mediaviestinnäsuunnittelu, toteutus ja kehittäminen
• Varainhankintakampanjoiden suunnittelu, toteutus ja kehittäminen
• Viestintä eri kanavissa
• Vapaaehtoistehtävien suunnittelu ja koordinointi

Lue lisää hakuilmoituksesta Sairaalaklovnien sivuilla.

Hakemuksia pyydetään perjantaihin 30.8.2019 mennessä.