Kuusi residenssitaiteilijaa TaideRaide – Taiteilijaresidenssi varhaiskasvatuksessa -toimintaan (Helsinki)

Helsingin varhaiskasvatuksen ja Annantalon yhteinen TaideRaide-toiminta vie taidetta Helsingin kaupungin varhaiskasvatukseen: päiväkoteihin, perhepäivähoitoon ja leikkipuistoihin, alle kouluikäisten lasten koettavaksi ja osallistuttavaksi. TaideRaide saa arjen sopivasti raiteiltaan tai toisella tavalla uusille raiteilleen – aivan miten itse asian haluaa tulkita!

Kutsumme eri alan taiteilijoita kahdeksan kuukauden residenssijaksoille mahdollistamaan lasten tasavertaista taiteen kokemista sekä monipuolistamaan lasten mahdollisuuksia oppia ja kasvaa omana itsenään ja yhteisönsä jäsenenä. Taiteilijat tuovat taidetta näkyväksi lasten arjessa sekä osallistavat lapsia tekemään taidetta itse. Lähtökohtana on, ettei taide ole vain aikuisten elämää, vaan lapset ovat yhtä lailla taiteen tekijöitä ja kokijoita. Taiteilijaresidenssin aikana taiteilijat myös jakavat taiteen tekemiseen liittyvää osaamistaan varhaiskasvatuksen henkilökunnalle sekä kehittävät uusia taidelähtöisiä toimintamuotoja osaksi varhaiskasvatuksen toteuttamista ja henkilökunnan osaamista. TaideRaide rohkaisee sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen sekä lasten keskinäisiin leikkeihin. Se solmii kontakteja ja aktivoi yhteistyötä päiväkotien ja leikkipuistojen lähialueilta löytyvien taidelaitosten ja -organisaatioiden kanssa.

TaideRaide toteutetaan jo viidettä kertaa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä ja siihen palkataan työttömiä taiteilijoita TE-toimiston palkkatuella. Ensimmäisinä vuosina tätä hieman eri muotoisena toteutettua toimintaa kutsuttiin nimellä Snadien artsumpi Stadi.

Residenssitaiteilijan tehtävänä on tuoda kulttuuri lasten ja perheiden arjen ulottuville osallistamalla heidät yhteiseen tekemiseen. Taiteilijat vastaavat yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa hankkeen taiteellisen sisällön suunnittelusta, koordinoinnista ja toteuttamisesta. Tavoitteena on hankkeen kautta työllistää työttömiä taiteilijoita, monipuolistaa taiteilijoiden ammatillista osaamista ja verkottumista sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia. Tehtävä sopii henkilölle, joka on kiinnostunut etsimään ja oppimaan uusia kulttuurikasvatuksen ja taiteen tekemisen yhteistoimintamuotoja lasten ja perheiden kanssa ja josta myös ulkona tehtävä taide tuntuu mukavalta ajatukselta.

1.10. aloittava koordinaattori vastaa taiteilijoiden, varhaiskasvatuksen toimipisteiden ja muun kulttuurikentän hankkeen yhteistyön kokonaisuudesta. Hän huolehtii viestinnästä ja yleisten käytäntöjen sujuvuudesta residenssitaiteilijoiden kesken ja varhaiskasvatuksen toimipisteiden välillä. Hän järjestää koulutuksia ja auttaa tuotannollisissa tehtävissä toimintaan liittyen. Hän dokumentoi, tilastoi ja raportoi sekä seuraa toiminnan budjettia. Koordinaattori edistää myös verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen jakamista ja leviämistä varhaisessa kulttuurikasvatuksessa.

Tehtävänkuva:
* Taiteellinen työskentely
* Varhaisen taidekasvatustyön tukeminen
* Verkostoituminen taidekasvatustyötä tekevien toimijoiden kanssa lastenmonimuotoisen leikki- ja oppimisympäristön rakentamiseksi
* Varhaiskasvatushenkilöstön taidekasvatusvalmiuksien lisääminen
* Taiteilija vastaa toiminnan taiteellisen sisällön suunnittelusta, koordinoinnista ja toteuttamisesta päiväkotiyksikössä tai leikkipuistoyksikössä yhteistyössä lähialueen perhepäivähoidon kanssa. Taiteilija huolehtii, että toiminta soveltuu kohderyhmälle ja että se sisältää osioita, joiden sisältönä on lasten oman taiteellisen toimijuuden vahvistaminen. Taiteilija sitoutuu jakamaan taidetoimintaan liittyvää osaamista ja taidemetodeja varhaiskasvatushenkilökunnalle. Hakemukseen liitetään cv:n lisäksi alustava suunnitelma omasta taiteellisesta työskentelystä ja sen soveltamisesta lasten ja perheiden kanssa. Suunnitelmaan toivotaan lapsia, perheitä ja henkilökuntaa osallistavaa taiteellisen työskentelyn lähestymistapaa. Taiteilijalle osoitetaan alueet ja leikkipuistot tai päiväkodit, joissa hän työskentelee. Ennen työsopimuksen tekoa vaaditaan esitettäväksi rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

Lisätiedot residenssitaiteilijan tehtävästä

Tehtävänimike: Residenssitaiteilija leikkipuistoissa tai päiväkodissa (6 kpl).
Yleistyöaika: 38 h 45 min/ vko, 8 kk määräaikainen palkkatukitehtävä.
Työajan jakautuminen: 20% omaa taiteellista työskentelyä, 20 % suunnittelua, valmistelua ja yhteistyön koordinointia, 60 % taiteellista työskentelyä lasten kanssa.
Tehtäväkohtainen palkka: 2 500 €/kk.
Tehtävä alkaa 1.10.2019.

Tehtävän edellytykset

Edellytyksenä tehtävän hoitamiseksi on soveltuva taiteenalan koulutus. Lisäksi katsomme eduksi pedagogiset opinnot/kokemuksen ja ruotsin sekä vieraiden kielten taidot.

Hakijan tulee olla

1) alle 25-vuotias, ammattiin valmistunuttai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen,joka on ollut työttömänä työnhakijanavähintään 6 kuukautta

TAI 2) 25–29-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 12 kuukautta

TAI 3) helsinkiläinen työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää

Katso TaideRaiteesta lisää:
https://taideraide.wordpress.com/mika-taideraide/
https://www.instagram.com/taideraide_helsinginkaupunki/

Lisätiedot:
Sari Karjalainen, puh. 040 768 2561,

Haku päättyy 26.8.2019
Hakemukset lähetetään osoitteeseen

Lue lisää esitteestä

Ilmoitus Helsingin kaupungin nettisivuilla