Kanneltalon tuotantohaku vuodelle 2020

Kanneltalon vuoden 2020 ohjelmistoon haetaan erityisesti teatterialan kantaesityksiä, myös muut taiteenlajit huomioidaan. Kanneltalo on ohjelmistoon valikoituvien teosten osatuottaja, tuotannoilla täytyy olla omarahoitus taiteelliseen työskentelyyn.

Ohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota taiteelliseen kokonaisuuteen ja tuotantoehdotuksen sopivuuteen Kanneltalon muuhun ohjelmistoon ja tavoiteltuihin kohderyhmiin nähden. Tuotantohakuun voi osallistua sekä lapsille ja nuorille että aikuisille suunnatuilla kantaesityksillä. Tuotantoehdotus voi sisältää myös yleisötyöllisen ja yhteisötaiteellisen tulokulman.

Ohjelmistoon valituilla kantaesityksillä on mahdollisuus saada Kanneltalolta residenssitilaa ohjelmakauden ulkopuolella. Kanneltalo tarjoaa esitystilan ja teatterisalin teatteritekniikan sekä teknisen henkilökunnan työpanoksen pystytysharjoitusten ja esitysten aikana Kanneltalossa. Lisäksi Kanneltalo korvaa esityspalkkiot ja osallistuu markkinointiviestintään. Tuotantokohtaisesti voidaan neuvotella myös lipputulojen jakamisesta.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen ma 2.9.2019 mennessä. Hakemukseen olisi hyvä liittää lyhyet työ- ja rahoitussuunnitelmat sekä aikataulutoive.

Tiedustelut 5.8.-30.8.2018 välisenä aikana: Tuottaja Tiina Laukkanen, p. 040-176 9173,