Työtä tarjolla: Helsingin kaupunki, kulttuurisuunnittelija

Haku päättyy 15.07.2019 klo 16:00

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuudet ja avustukset.

Helsinki on vetovoimainen ja elinvoimainen kaupunki. Kaupunki tarjoaa tapahtumia, elämyksiä, tiloja, virikkeellisiä alueita ja taidekokoelmia sekä tukea kansalaistoiminnalle, oppimiselle ja kasvatustyölle.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoimaisuutta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jakautuu viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat kulttuuri, liikunta, nuoriso, kirjasto sekä hallinto- ja tukipalvelut. Toimialalla työskentelee noin 1 800 henkilöä.

Tehtävän kuvaus:
Taide- ja kulttuuritoiminnan ja avustuksin tuettujen taide- ja kulttuurilaitosten kehittämiseen liittyvä asiantuntijatehtävä.

Työhön kuuluu:
Taiteen ja kulttuurin muotojen arviointi, seuranta ja toimintaedellytysten kehittäminen.
Kulttuuri- ja kirjastojaoston avustuspäätösten valmistelu ja toimeenpano sekä tähän liittyvä tiedon tuottaminen, jakaminen ja verkostojen ylläpito ja kehittäminen eri osapuolten kesken. Osallistuminen avustuspäätöksiä valmistelevan avustustiimin työskentelyyn (erityisesti teatteri).

Kelpoisuusehto:
Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hyvä suomen kielen ja riittävä ruotsin ja englannin kielen taito.

Lisäksi edellytämme:
Hyvää perehtyneisyyttä taiteen ja kulttuurin monimuotoiseen toimija-, hallinto- kansalaistoiminta- ja rahoittajakenttään. Kulttuurin toimialaan liittyvää analysointi- ja arviointiosaamista tai kokemusta hanketyöstä.

Luemme eduksi:
Kokemuksen avustusvalmistelutyöstä.
Kulttuurin toimialaan liittyvää analysointi- ja arviointiosaamista tai kokemusta hankkeiden arvioinnista.
Asiakaslähtöisen ajattelun ja verkostomaisen työtavan. Odotamme tehtävään valittavalta myös aktiivista ja kehittämishenkistä työskentelyasennetta.
Arvostamme monipuolista ICT-osaamista.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Hakuohjeet Helsingin kaupungin sivuilla