Helsingin kaupunki etsii TaideRaide – residenssitaiteilijat varhaiskasvatuksessa -ohjelmalle koordinaattoria

Työtön taiteilija palkataan residenssitaiteilijoiden koordinaattoriksi toteuttamaan Helsingin mallia pienten lasten kulttuurikasvatuksessa elokuusta 2019 maaliskuuhun 2020.

Etsimme TaideRaide – residenssitaiteilijat varhaiskasvatuksessa -ohjelman koordinaattoria edistämään 1.8.2019 alkaen Helsingin mallia kaupunginosissa yhteistyössä asukkaiden (heistä pienimpien) ja yhteisöjen kanssa, rohkaisemaan heitä näkijöistä tekijöiksi eli osallistumaan taiteen ja kulttuurin tekemiseen.

Koordinaattori ohjaa 1.10.2018 alkaen 8 kuukaudeksi palkattavaa 6 taiteilijaa, joista osa sijoittuu päiväkoteihin ja osa leikkipuistoihin. Taiteilijan tehtävänä on tuoda kulttuuri oman sijoituspäiväkotiyksikkönsä (= noin kaksi saman johtajan johtamaa päiväkotia) tai leikkipuistoyksikkönsä (= kourallinen saman johtajan johtamia leikkipuistoja) lasten ja perheiden arjen ulottuville osallistuttamalla heidät yhteiseen tekemiseen.

Tämä on jatkoa kulttuurikeskuksen ja varhaiskasvatusviraston jo neljänä vuonna toteuttamalle yhteistyölle (aluksi nimellä ’Snadien artsumpi stadi’). Kaupungin suuren organisaatiouudistuksen jälkeen asialla ovat kaksi toimialaa: Kulttuuri ja vapaa-aika sekä Kasvatus ja koulutus – edellisen osalta tarkemmin Lastenkulttuurikeskus Annantalo ja jälkimmäisen Varhaiskasvatus ja esiopetuspalvelut.

Koordinaattorin, kuten taiteilijankin, tehtävä sopii henkilölle, joka on kiinnostunut etsimään ja oppimaan uusia kulttuurikasvatuksen toimintamuotoja lasten ja perheiden kanssa ja josta myös ulkona tehtävä taide tuntuu mukavalta ajatukselta. Hänen tulee olla 1) alle 25-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 6 kuukautta TAI 2) 25–29-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 12 kuukautta TAI 3) helsinkiläinen työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää.

Lue lisää Taideraiteesta https://taideraide.wordpress.com/mika-taideraide/

Lue lisää koordinaattorin työtehtävästä ja palkkauksesta sekä hakuohjeet Helsingin varhaiskasvatuksen sivuilla. Hakuaika 17.5.2019 asti.

(Lähde: Helsingin verkkosivut)