Edunvalvontaa ja yhteistyötä – Teatterikeskus on Sirkuksen tiedotuskeskuksen uusi jäsen

Teatterikeskus ry on vuonna 1971 perustettu esittävien taiteiden edunvalvontajärjestö, jolla on jäseninä 41 suomalaista ammattiteatteria ja esittävien taiteiden ryhmää. Teatterikeskuksen jäsenteatterit ja -ryhmät edustavat laajasti ja monipuolisesti suomalaista näyttämötaiteiden kenttää: puheteatteria, lastenteatteria, musiikkiteatteria, improvisaatioteatteria, nukketeatteria, naamioteatteria, klovneriaa, sirkusta, tanssia ja esitystaidetta.

Teatterikeskus valvoo jäsentensä etuja, ottaa kantaa kulttuuripolitiikkaan, tuottaa asiantuntijatietoa esittävien taiteiden kentästä, tarjoaa koulutuksia, neuvontaa ja muita palveluita jäsenilleen sekä tekee laaja-alaisesti yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa. Teatterikeskuksen jäsenistä kuusi teatteria kuuluvat valtionosuusjärjestelmän piiriin ja loput 35 edustavat rahoituslain ulkopuolista, ns. vapaata kenttää. Edunvalvonnassa puolustamme sekä pienten ja keskisuurten VOS-teattereiden että vapaan kentän asemaa ja rahoituksen kehittämistä.

Nimestään huolimatta Teatterikeskuksen tavoitteena on edustaa esittäviä taiteita pelkkää teatteria laajemmin: edunvalvonnassa puhumme esittävien taiteiden laajasta kirjosta ja korostamme erityisesti jäsentemme kaltaisten taiteilijalähtöisten ryhmien ja ensemblejen kykyä luoda uutta, tulevaisuuteen katsovaa taidetta.

Tänä keväänä Teatterikeskus liittyi Sirkuksen tiedotuskeskuksen jäseneksi ja toisaalta Teatterikeskuksen jäseneksi on liittynyt uusia sirkustoimijoita, ensimmäisinä Piste Kollektiivi ja Sirkus Magenta. Olemme jo aiemmin tehneet antoisaa yhteistyötä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa, mutta tavoitteenamme on vahvistaa suomalaisen sirkuskentän edunvalvontaa entisestään. Me Teatterikeskuksessa haluamme tuoda sirkuksen äänen vahvemmin kuuluviin esimerkiksi esittävien taiteiden rahoituksesta ja kehittämisestä puhuttaessa.

VOS-järjestelmän uudistus tulee todennäköisesti etenemään nyt alkavalla hallituskaudella, joten siihen liittyvissä keskusteluissa on tärkeää pitää esillä myös sirkuksen näkökulma. Tarvitsemme kuitenkin dialogia, näkemystä ja tietoa teiltä sirkuskentältä, jotta osaamme puhua sirkukselle tärkeistä asioista ja teemoista Teatterikeskuksen edunvalvontatyössä.

Ennen kevään eduskuntavaaleja Teatterikeskus oli mukana kampanjoimassa taiteen ja kulttuurin osuuden nostamisesta yhteen prosenttiin valtion budjetista. Muita hallitusohjelmatavoitteitamme oli Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) myöntämien toiminta-avustusten summan kasvattaminen (20 milj. euroa), VOS-uudistuksen edistäminen harkiten ja rahoituksen varaaminen siihen (20 milj. euroa) sekä Taiteen edistämiskeskuksen toiminnan arvioiminen ja kehittäminen. Koska Teatterikeskuksen jäsenistä niin moni saa tukea Taikesta, olemme hyvin tietoisia esimerkiksi vertaisarviointiin liittyvistä haasteita. Olemme Teatterikeskuksessa sitä mieltä, että Taiken nykyinen toimintamalli ei ole kestävä, läpinäkyvä eikä tehokkain, vaan se vaatii uudistamista ja kehittämistä.

Juuri näinä päivinä käytävät hallitusneuvottelut näyttävät, millaiseksi seuraavat neljä vuotta kulttuuripolitiikan osalta muodostuvat. Teatterikeskuksen edunvalvontatyötä tehdään kuitenkin jatkuvasti riippumatta vaaleista, ja myös kuntatasolla. Jäsenistämme suurin osa on Helsingissä, joten tunnemme pääkaupungin kulttuuriavustusten järjestelmän hyvin, mutta autamme jäseniämme kuntapoliittisessa edunvalvonnassa myös muissa kaupungeissa.

Teatterikeskus tarjoaa jäsenilleen myös muunlaista palvelua ja apua kuin pelkkää edunvalvontaa. Järjestämme seminaareja ja koulutuksia, autamme jäseniämme esimerkiksi rahoitukseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä ja jäsenemme voivat kysyä veloituksetta Suomen Teatterit ry:n lakimieheltä neuvoja. Tarjoamme jäsenillemme esimerkiksi mediaseurantapalvelua, johon teattereilla ei olisi yksinään varaa. Teatterikeskus julkaisee myös ryhmämuotoisen teatterikentän ohjelmistolehteä Teatterijoukkoa, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja jaetaan laajalla jakelulla esimerkiksi Helsingin Sanomien välissä.

Teatterikeskuksen jäsenet muodostavat yhdessä verkoston, jonka kautta ryhmät voivat löytää yhteistyökumppaneita ja vertaistukea sekä jakaa arvokasta tietoa ja kokemuksia.

Olen iloinen, että Sirkuksen tiedotuskeskuksen jäsenyyden kautta saamme vahvistettua yhteistyötämme sirkuksen kentän kanssa. Toivon myös, että jatkossa saamme lisää uusia sirkustoimijoita Teatterikeskuksen jäseniksi ja pääsemme yhdessä kehittämään koko kentän edunvalvontaa ja uusia verkostoja. Jos haluatte kysyä toiminnastamme tai keskustella esimerkiksi edunvalvonnasta, niin laittakaa viestiä tai soittakaa – juttelemme enemmän kuin mielellämme!

www.teatterikeskus.fi


Tekijä

Kirjoittaja on Teatterikeskuksen toiminnanjohtaja.