Terveisiä välittäjäportaan kehittämishankkeesta

Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskusten yhteinen välittäjäportaan kehittämishanke käynnistyi toden teolla huhtikuun alussa, kun hankkeeseen palkatut kolme tuottajaa aloittivat työnsä. Monille sirkuslaisille jo aiemmasta työstään sirkuksen parissa tuttu Anni Hiekkala lähettää seuraavanlaisia terveisiä:

***

Olen Anni Hiekkala, 31-vuotias esittävän taiteen tuottaja ja aloittanut juuri työskentelyn kahden muun tuottajan kanssa Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten yhteisessä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa välittäjäportaan kehittämishankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on perustaa kokonaan uusi toimija, joka tarjoaa myynti-, managerointi- ja tuotantopalveluita liittyen esimerkiksi strategiseen suunnitteluun, kansainväliseen myyntiin sekä markkinointiin ja viestintään.

Olen monille teille ennestään tuttu, mutta niille jotka eivät minua tunne: olen siis toiminut alalla vähän vajaa kymmenen vuotta ja minulla on kokemusta niin vapaan kentän sirkusryhmien tuottamisesta kuin festivaalityöskentelystäkin. Lisäksi olen ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Sirkuksen tiedotuskeskuksen Nuora- ja NuoraMentors-kehittämishankkeita.

Etsimme tällä hetkellä hankkeen käynnistysvaiheeseen avarakatseisia ja kokeilunhaluisia sirkus- ja tanssiryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita oman toimintansa kehittämisestä ja tehostamisesta ja joilla on tarvetta erilaisille tuotannollisille palveluille. Mukaan valittavien ryhmien tulee olla valmiita sitoutumaan hankkeeseen, eivätkä palvelut tule olemaan täysin ilmaisia, mutta nyt on hyvä mahdollisuus päästä vaikuttamaan siihen, millaiseksi toimija muodostuu. Tarkoituksena on muodostaa toimija ja toimintamuoto, joka aidosti vastaa kentän tarpeeseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Jos hanke ja siihen osallistuminen kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä niin kerron lisää!

Anni Hiekkala,

puh. 050 4068 516