Svenska kulturfondenin matka-apurahat

Svenska kulturfonden: Turnébidrag

Ansökningstiden 1.–30.4.2019

För turnéer i Finland och utomlands. Turnéer inom Norden prioriteras. Bidragen riktar sig till konstnärer och arbetsgrupper som är yrkesverksamma på svenska i FInland inom alla konstområden.

Läs mer: https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/alla-stipendier-bidrag/?omgong=58