Sosiaalisen sirkuksen pedagogiaa Tampereen yliopiston kesäkoulussa elokuussa 2019

<small>Scroll down for English</small>

Sorin Sirkus ja Tampereen yliopisto järjestävät yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille tarkoitetun kahden viikon mittaisen Introduction to Social Circus Pedagogy -kurssin (5 ECTS) Tampereen yliopiston Summer Schoolissa 1.–16.8.2019.

Kurssilla käydään läpi sosiaalisen sirkuksen metodia luentojen ja käytännön harjoitteiden kautta. Kurssin opettajina toimivat koulutuspäällikkö, FT Tea Seppälä sekä Sorin Sirkuksen sosiaalisen sirkuksen kouluttajat Simon Llewellyn ja Kamilla Nisso. Koulutuksen pohjana käytetään kansainvälistä Caravan-sirkusverkoston ja eurooppalaisten yliopistojen kanssa yhteistyössä kehitettyä sosiaalisen sirkuksen ohjaajakoulutusmetodia. Molemmat Sorin Sirkuksen kouluttajat ovat olleet kehittämässä tätä metodia ja toimivat sekä käytännön sosiaalisen sirkuksen työssä että ohjaajien kouluttajina.

Tampereen yliopiston Summer Schoolin englanninkieliselle sosiaalisen sirkuksen kurssille voivat osallistua yliopisto- tai ammattikorkeakouluopiskelijat, joilla on suoritettuna jo 1–2 vuoden opinnot. Kurssille mahtuu max. 22 opiskelijaa. Haku päättyy 15.5.2019.

Tietoa saa levittää verkostoillenne ja kaikille potentiaalisille opiskelijoille!

Lisätietoja kurssista: https://www.tuni.fi/en/study-with-us/introduction-social-circus-pedagogy-tampere-summer-school
Lisätietoja Summer Schoolista: https://www.tuni.fi/en/study-with-us/summer-school Lisätietoja hakemisesta: https://www.tuni.fi/en/study-with-us/summer-school/how-to-apply

Lisätietoja eurooppalaisesta sosiaalisen sirkuksen ohjaajakoulutuksesta:
http://www.caravancircusnetwork.eu/youngcaravan/trainingfortrainers/

Introduction to Social Circus Pedagogy (5 ECTS) at Tampere University (Finland) Summer School, 1–16 August 2019.

Are you a university or applied university student or a graduate? Are you interested in social circus pedagogy? Apply to Tampere Summer School by 15 May 2019!

Sorin Sirkus and Tampere University organise a two-week course on social circus pedagogy in August 2019. During the course, students will learn about social circus methods, history and theory through lectures and practical training. The teachers are Chief of Educational Affairs, PhD Tea Seppälä from Tampere University and social circus professionals Kamilla Nisso and Simon Llewellyn from Sorin Sirkus.

On completion of the course, the students are expected to

·       Know the historical background, theoretical principles and practical applications of social circus pedagogy

·       Know  the main competencies expected from social circus trainers and the multiple working areas of social circus

·       Plan, provide and assess pedagogically a tentative learning session of social circus

·       Find more research-based information on this issue and know where and how Social Circus Pedagogy can be learned more about

Tampere Summer School is intended for university and applied university students and graduates from all over the world. The applicants should have completed a minimum of 1–2 years of university / applied university studies prior to the start of the course. Max number of students: 22. Application deadline 15.5.2019.

Application info can be found here: https://www.tuni.fi/en/study-with-us/summer-school/how-to-apply

Course description here: https://www.tuni.fi/en/study-with-us/introduction-social-circus-pedagogy-tampere-summer-school

More about Tampere Summer School here: https://www.tuni.fi/en/study-with-us/summer-school

 

(Lähde: Sorins Sirkuksen tiedote 26.4.2019)