Sirkuksesta siivet elämään -seminaari 10.5. Lappeenrannassa

Sirkuksesta siivet elämään seminaari: Sosiaalinen sirkus maahanmuuttajatyössä

Aika: Perjantai 10.5.2019, klo 10.00–15.30
Paikka: Taidekoulu Estradi, Teollisuuskatu 9, Lappeenranta
Kenelle: Maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskenteleville, työskentelystä kiinnostuneille ja alan opiskelijoille sekä rehtoreille ja virkamiehille.

Ilmoittautuminen: 3.5. mennessä tämän linkin kautta. Tilaisuus on maksuton.

Ohjelma:
10.00–10.15 Tervetuloa! Aamukahvia ja asettumista.
10.15–12.00 Lyhyesti hankkeesta ja sosiaalisen sirkuksen aakkoset | Sofia-Charlotta Kakko, Lasten ja nuorten säätiö; Oona Möller, Heikki Tolin, Taidekoulu Estradi.
12.00–12.45 Lounas Estradilla (omakustanne), ennakkotilaus mahdollinen ilmoittautumisen yhteydessä.
12.45–14.00 Parhaat käytännöt maahanmuuttajatyössä -työpaja: sosiaalisen sirkuksen mahdollisuuksia, menetelmiä ja työtapoja | Oona Möller, Heikki Tolin; Taidekoulu Estradi.
14.00-14.15 Kahvipaussi
14.15-15.30 Sosiaalinen sirkus osaksi omaa toimintaympäristöä: kokemuksia ja keskustelua moniammatillisesta yhteistyöstä, taiteilijaorganisaation osaamisen hyödyntämisestä sekä palvelu- ja rahoitusmalleista. | Ulla Särkinen, Petra Mäki- Neuvonen; Taidekoulu Estradi.

Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa käytetään sosiaalisen sirkuksen menetelmiä maahanmuuttajatyössä. Työtapa auttaa nuoria löytämään omia vahvuuksiaan ja lisäämään heidän elämänhallintaa kuten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta toimia. Lisäksi sirkustaitoja opeteltaessa maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat suomen kieltä ja kiinnittyvät uusiin sosiaalisiin ryhmiin.

Seminaarissa kuullaan mistä sosiaalisessa sirkuksessa on kysymys ja sen vaikutuksista sekä jaetaan Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa opittuja asioita ja hyviä käytäntöjä. Työpajassa tutustutaan sosiaalisen sirkuksen menetelmiin toiminnallisesti ja perehdytään ryhmäytymistä, vuorovaikutusta ja elämäntaitoja edistäviin harjoitteisiin sekä pohditaan miten ja mitä sirkusharjoittelun avulla voi oppia.

Oona Möller ja Heikki Tolin ovat Taidekoulu Estradin sirkusohjaajia. Taidekoulu Estradi tarjoaa laaja-alaista taiteen perusopetusta sekä soveltavan ja sosiaalisen taiteen ryhmiä eri ikä- ja kohderyhmille. Taidekoulu Estradin sosiaalisen sirkuksen toiminta on matalan kynnyksen sirkustoimintaa, joka voimaannuttaa, edistää osallistujien henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Nuorisosirkusliitto, hankkeen koulutuksista vastaava taho, on valtakunnallinen sirkusharrastusta edistävä järjestö ja sirkustaideopetuksen asiantuntija. Toimintaa ohjaa ajatus yhteisöllisyydestä ja yhdenvertaisuudesta sekä sirkuksen mahdollisuuksista tarjota iloa ja oppimiskokemuksia kaikille taustoista riippumatta.

Lasten ja nuorten säätiö on 2,5-vuotisen Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen päätoteuttaja. Säätiön toiminnan keskiössä on nuoren oman toimijuuden vahvistaminen ja nuoren kasvun tukeminen.

Syksyllä 2019 järjestetään vielä kaksi Sirkuksesta siivet elämään -seminaaria.

Tiedustelut: Petra Päivärinne, Suomen Nuorisosirkusliiton koulutusvastaava | , 040 1488 042

(Lähde: Suomen Nuorisosirkusliiton tiedote 1.4.2019)