Pedagoginen sirkusohjaajakoulutus 2019

Kahdeksatta kertaa järjestettävän pedagogisen sirkusohjaajakoulutuksen haku on käynnissä 5.5. asti.

Koulutuksessa osallistujat pääsevät hahmottamaan ja tarkastelemaan pedagogisia tietojaan ja taitojaan, ajatuksiaan sirkustaiteesta ja -opettamisesta, pohtimaan omaa ohjaajaidentiteettiään, sekä jakamaan kokemuksiaan ja hyviksi havaittuja opetuskäytäntöjään. Omassa koulutusryhmässä mahdollistuu vertaistuki ja verkostoituminen.

Sirkusohjaajakoulutus on suunnattu sirkuskerhoissa, -kouluissa ja taiteen perusoppilaitoksissa työskenteleville sirkusohjaajille ja -opettajille. Koulutus soveltuu myös lähitaiteiden parissa (tanssi, teatteri) sekä liikunta- ja lapsi/nuorisotyönsektoreilla työskenteleville henkilöille täydentämällä koulutusta omaehtoisella sirkusharjoittelulla.

Ohjaajakoulutuksen painopiste on pedagogisten valmiuksien kehittämisessä sekä ohjaajaidentiteetin tarkastelussa.

Käsiteltäviä aihekokonaisuuksia ovat:
– sirkuspedagogiikan perusteet (28 ot)
– sirkuksen oppiminen ja opettaminen (38 ot)
– sirkustekniikka ja -didaktiikka (27 ot)

Koulutus sisältää teoriaopetusta, ryhmätöitä, yksin ja yhdessä tehtäviä toiminnallisia harjoitteita ja etätehtäviä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktijaksoilla, aktiivistaosallistumista ja annettujen tehtävien tekemistä.

Vuoden 2019 koulutus koostuu viidestä lähijaksosta
17.–20.6. Taidekoulu Estradi, Lappeenranta
23.–25.8. Sorin Sirkus,Tampere
27.–29.9. Jyväskylän Sirkuskoulu, Jyväskylä
18.– 20.10. Helsingin Sirkuskoulu, Helsinki
8.–10.11. SaSak, Lahti

sekä etätehtävistä ja oppimispäiväkirjatyöskentelystä.

Osallistujapalautetta edellisistä koulutuksista:
”Olen sisältöön ja toteutukseen erittäin tyytyväinen.”
“Sain kaiken mitä odotin ja vielä enemmänkin.”
“Oma ohjaajuus vahvistui, opin sirkustekniikoita ja niiden opettamista, lisäksi verkostoiduin ja sain hyviä uusia ohjaajapareja. Innostuin ja motivoiduin uudella tavalla.”
“Huomasin, että joka viikonloppu olin innostunut ja virkeä. Koulutus oli monipuolinen, innostava ja opettava. Kiitos, kiitos, kiitos!”

Koulutukseen haku tapahtuu Hoika-ilmoittautumispalvelun kautta. Ilmoitamme hakijoille koulutukseen hyväksymisestä hakuajan päättymisen jälkeen.

Koulutuksen hinta on 375 euroa jäsenyhteisöjen edustajille ja 500 euroa muille.

Koulutus järjestetään Kansalaisfoorumin tuella.

Lisätietoja ja hakuohjeet

(Lähde: Suomen Nuorisosirkusliiton tiedote 1.4.2019)