Ideahaku Helsinki Biennaaliin kesälle 2020

Helsingin kaupunki ja HAM Helsingin taidemuseo toteuttavat kesällä 2020 nykykuvataiteeseen keskittyvän biennaalin Helsingin Vallisaaressa.

Tapahtuman kuratoi HAM Helsingin taidemuseo. Näyttelyyn valitaan koti- ja ulkomaisia taiteilijoita toteuttamaan väliaikaisia ja paikkasidonnaisia teoksia. Teokset käyvät vuoropuhelua ympäristön kanssa luonnon ja kaupunkitilan rajapinnassa. Näyttelyyn on yleisölle vapaa pääsy, lauttaliikenne on maksullinen.

Ideahaulla etsimme biennaalikokonaisuutta täydentäviä teoksia, jotka voivat olla tapahtumallisia, yleisöä eri tavoin osallistavia, esitystaiteellisia tai Vallisaaren historiaan liittyviä. Projektit voivat toteutua biennaalin yhteydessä 12.6.-27.9.2020 tai jo keväällä 2020. Ne voivat tapahtua Vallisaaressa tai eri puolilla Helsinkiä.

Haku on suunnattu helsinkiläisille taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja monialaisille työryhmille sekä taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhdistyksille.

PROSESSI ON KAKSIVAIHEINEN

Ensimmäinen vaihe on ideahaku. Ideahaku on avoinna 29.4.-17.5.2019. Hakemukset tulee jättää 17.5.2019 klo 16 mennessä.

Ideahaussa jätetyt ehdotukset arvioidaan huomioiden Helsingin kaupungin kulttuurin avustusten arviointiperusteet yhteistyössä HAMin Helsinki Biennaalin kuraattoreiden kanssa: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustusten-myontamisperusteet

Ideahakuun osallistuneista hakijoista osa kutsutaan haastatteluun touko-kesäkuun 2019 aikana. Arviointiprosessin päätteeksi osa ideoista valitaan jatkovalmisteluun, ja näille myönnetään tähän tarkoitukseen enintään 3 000€ avustus.

Jatkovalmisteluvaihe jatkuu 30.9.2019 asti, minkä jälkeen yksi tai useampi jatkovalmistelluista ehdotuksista voidaan valita toteutettavaksi Biennaalin yhteydessä. Myönnetty avustus ei takaa näyttelyohjelmaan valitsemista. Nämä valinnat tehdään joulukuuhun 2019 mennessä. HAM sopii lopullisen ohjelman toteutuksesta sekä rahoituksesta suoraan toimijoiden kanssa.

Lisätietoja
Hanna-Mari Peltomäki, projektipäällikkö
HAM Helsingin taidemuseo, Helsinki Biennaali
+358 40 543 2087

OHJEET HAKIJALLE

Helsinki Biennaalin ideahakuun osallistutaan Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavustushakemuksella.

Hakijan perustiedot täytetään normaalisti.

Haettavan avustuksen kohdalla valitaan avustuslajiksi projektiavustus. Ensisijaisen taiteenalan kohdalla tulee valita valikosta kohta: ”Helsinki Biennaalin ideahaku”.

Avustusta myönnetään enintään 3 000 €, mikä tulee huomioida hakusummassa. Ideahaussa ei ole tarpeen täyttää tietoja muista saaduista avustuksista tai tapahtuman tarkempia tietoja, kuten esitysten määrää tai ensi-illan pitopaikkaa.

Ideahaussa jätä täyttämättä myös kohta 3/5 toiminta ja kohta 4/5 talousarvio, tiedot toimitetaan tiiviisti erillisellä liitteellä (max 4000 merkkiä sis. välilyönnit). Kuvaa liitteessä seuraavat asiat:
– Hakijan ja hankkeen nimi (samat kuin hakemuksessa)
– Hankkeen kuvaus
– Taiteenalat
– Aikataulu, jona teos/projekti toteutettaisiin
– Toteutuspaikka- tai tilaehdotus
– Toteutuksessa mukana olevat yhteistyötahot
– Alustava arvio, mihin projektin kulut kohdentuvat
– Alustava arvio omarahoitusosuudesta, mahdollisista muista yhteistuottajatahoista
– Miten hanke toteuttaa vähintään kahta arviointikriteereistä: monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, osallistuminen ja osallisuus, toiminnallinen laatu tai taiteellinen laatu.

Hakemukseen ei ole tarpeen liittää muita liitteitä.

(Lähde: HAM Helsingin taidemuseon tiedote 26.4.2019)