Hae mukaan esittävien taiteiden PAMS-messuille Souliin TAI Korean ja Pohjoismaiden väliseen yhteistyöohjelmaan

Tanssin ja sirkuksen tiedotuskeskukset järjestävät kaksi Etelä-Koreaan suuntaavaa hakua:
PAMS Performing Arts Market Seoul -messumatka
Korea–Nordic Connection -yhteistyöohjelma, teemana saavutettavuus

Hakuohjeet alla. Deadline hakemuksille 17.5.2019.

Tervetuloa kuulemaan lisää Soulin verkostoitumismatkasta ja tiedotuskeskusten muista tulevista kansainvälisistä messuhankkeista ja niihin liittyvistä hauista vuosille 2019-2020 keskiviikkona 15.5. klo 14.00-16.00 Sirkuksen tiedotuskeskukseen, Mariankatu 15 B, 00170 Helsinki. Ilmoittautumiset 14.5. mennessä

Haut ovat osa Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhteistä kansainvälistymishanketta, joka vahvistaa tanssin ja sirkuksen kansainvälistä näkyvyyttä, vientiä ja verkostoja Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa vuosina 2019-20. Hanke on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

***

PAMS Performing Arts Market Seoul järjestetään 7.–13.10.2019 (tarkat päivämäärät vahvistuvat myöhemmin). Kyseessä on vuosittainen esittävän taiteen messutapahtuma, jonka aikana Soulissa on käynnissä myös SPAF Seoul Performing Arts Festival, SIDance-tanssifestivaali sekä Seoul Street Arts Festival.

Verkostoitumismatkalle valitaan mukaan 3-4 sirkuksen ja tanssin taiteilijaa tai tuottajaa. Kerro hakemuksessasi millä tavalla verkostoitumismatka tukisi omaa kansainvälistymistäsi ja ammatillista kehitystäsi erityisesti Etelä-Koreassa.

Tiedotuskeskukset tukevat lentolippu- ja majoituskuluja max. 600 euroa per henkilö. Osallistujien itse maksettavia kuluja ovat tuen ylittävien matka- ja majoituskulujen lisäksi PAMS-rekisteröinti, esitysliput, ruokailut, julkinen liikenne, lentokenttäkuljetukset ja muut mahdolliset kulut.

***

Korea–Nordic Connection on vuonna 2017 käynnistynyt yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on luoda pohjaa yhteistyölle pohjoismaisten ja korealaisten esittävän taiteen toimijoiden välille. Vuonna 2019 ohjelman teemana on saavutettavuus.

Ohjelmaan valitaan avoimen haun kautta 2 suomalaista sirkuksen ja tanssin ammattitaiteilijaa /-tuottajaa, joiden työssä saavutettavuudella* on merkittävä rooli. Suomalaisten lisäksi yhteistyöohjelmaan valitaan 3–5 korealaista ja kolme pohjoismaista taiteilijaa/tuottajaa.

Ohjelmaan valittavat taiteilijat/tuottajat sitoutuvat seuraaviin tapaamisiin ja matkoihin vuonna 2019:

19.-20.8.2019:
Helsingissä järjestettävässä kaksipäiväisessä tapaamisessa hankkeessa mukana olevat korealaiset ja pohjoismaiset taiteilijat / tuottajat tutustuvat toistensa työskentelyyn sekä paikallisiin saavutettavuuden asiantuntijoihin ja muihin taiteilijoihin.

7.-13.10.2019 (tarkat päivät vahvistuvat myöhemmin): osallistuminen Soulissa järjestettäville PAMS-messuille sekä näiden yhteydessä erikseen järjestettävään ohjelmaan.

Tiedotuskeskukset tukevat lentolippu- ja majoituskuluja 1500 euroa per henkilö. Osallistujien itse maksettavia kuluja ovat tuen ylittävien matka- ja majoituskulujen lisäksi PAMS-rekisteröinti, esitysliput, ruokailut, julkinen liikenne, lentokenttäkuljetukset ja muut mahdolliset kulut.

Muualta kuin pääkaupunkiseudulta tulevien osallistujien matka- ja majoituskustannuksia Helsingissä tuetaan harkinnanvaraisesti max. 100 euroon saakka.

Korea-Nordic Connection -hankkeessa ovat tiedotuskeskusten lisäksi mukana Korea Arts Management Servicen (KAMS), Swedish Arts Council, Performing Arts Hub Norway ja Danish Arts Foundation.

* Inklusiivisen taiteen tekijät ja esim. etniseen alkuperään, vammaisuuteen, ikään, seksuaalisuuteen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvien asioiden parissa työskentelevät.

***

Näin haet:

Lähetä vapaamuotoinen hakemus perusteluineen viimeistään 17.5.2019 (tanssin hakemukset, liitteeksi CV) ja (sirkuksen hakemukset, ei CV-liitettä) . Merkitse viestin otsikkoon, haetko messumatkalle vai Korea-Nordic Connection -ohjelmaan.

Kerro hakemuksessa millä tavalla osallistumisesi tukisi omaa kansainvälistymistäsi ja ammatillista kehitystäsi.
Jos haet Korea-Nordic Connection -ohjelmaan, kerro tämän lisäksi miten saavutettavuus näkyy omassa työskentelyssäsi ja millä tavalla ohjelmassa mukana oleminen tukisi kansainvälistymistäsi erityisesti Pohjoismaissa ja Etelä-Koreassa.

Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset tekevät valinnat hakemusten perusteella 24.5. mennessä. Matkajärjestelyihin ryhdytään heti tämän jälkeen.

HUOM: Osallistujat sitoutuvat laatimaan blogitekstin matkasta mahdollisimman nopeasti, viimeistään neljä viikkoa matkan päättymisen jälkeen. Teksti (tai sen osia) julkaistaan tiedotuskeskusten verkkosivuilla ja kuvamateriaalia tullaan käyttämään tiedotuskeskusten viestinnässä mm. sosiaalisen median kanavissa.