Sirkus Magenta Sirkuksen tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöksi

Sirkuksen tiedotuskeskuksen hallitus on kokouksessaan 2/2019 hyväksynyt Sirkus Magentan jäsenhakemuksen. Sirkus Magentan liittymisen myötä tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöjen määrä on 20.

Sirkusyhdistys Magenta perustettiin syksyllä 2011 jatkamaan hankkeen aikana kehitettyä sirkustoimintaa. Magenta on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka erityisosaaminen on sosiaalinen sirkus. Magenta on myös yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa Vaikuttava sirkus -jatkohankkeessa. Lisäksi Magentassa suunnitellaan uusia sosiaalisen sirkuksen toimintamuotoja, järjestetään säännöllistä harrastustoimintaa, sekä tehdään tilauksesta sirkustyöpajoja, yritysten tyhy-päivien ohjelmaa ja erilaisia sirkusesityksiä kaikenlaisille kohderyhmille.

Sirkus Magenta sai alkunsa Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamasta Sosiaalinen sirkus -hankkeesta, jossa Magentan ohjaajia työskenteli Cirkolle (Uuden sirkuksen keskus). Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa sosiaalinen sirkus pysyväksi osaksi suomalaista sirkusalaa ja kuntien ostamia hyvinvointipalveluja. Cirkon kautta Magenta järjesti hankkeen aikana sirkusopetusta Helsingissä ja Vantaalla mm. näkövammaisille, liikuntarajoitteisille, kriisiin ajautuneille perheille, sijaishuollon lapsille, syrjäytymisvaarassa oleville nuorille aikuisille sekä lähiöiden lapsille ja nuorille.