Apurahat: Taiken alueiden apurahat haettavissa 13.3.2019 mennessä

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) alueiden apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille. Kohdeapurahan hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi).

Voit hakea apurahaa joko kohdeapurahana tai työskentelyapurahana. Kohdeapuraha on tarkoitettu vuosien 2019-2020 aikana taiteenaloilla toteutettaviin yksittäisiin projekteihin. Projekti tulee kuitenkin aloittaa myöntövuoden aikana. Työskentelyapuraha on tarkoitettu 4-6 kuukauden mittaiseen yhtäjaksoiseen ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn ajalla 1.6.-31.12.2019.

Kohdeapurahan voi saada muun muassa

  • materiaalikustannuksiin
  • tuotantokustannuksiin
  • työskentelykuluihin.

Taidetoimikunnat eivät myönnä alle 1500 euron kohdeapurahoja.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu työskentelyedellytysten turvaamiseksi hakijan henkilökohtaiseen käyttöön.

Työskentelyapurahaa ei myönnetä hakijalle,

  • jolla on samanaikaisesti valtion taiteilija-apuraha tai muu työskentelyapuraha
  • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Työskentelyn apurahakausi ei voi alkaa takautuvasti. Apuraha on tarkoitettu yhtäjaksoiseen työskentelyyn käytettäväksi myöntövuoden aikana. Apurahan laskennallinen suuruus on 1700 euroa/kk. Apuraha sisältää Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden. Muu palkattu ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu.

Taiteen edistämiskeskus suosittaa, että jätät hakemuksen vain yhdelle taiteenalalle.

Hakuaika: 13.02.2019 – 13.03.2019. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Lue lisää ja hae apurahaa Taiken sivuilla.