Apurahat: Pohjoismaisen kulttuuripisteen liikkuvuustuki

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelma keskittyy lisäämään osaamisvaihtoa, yhteyksiä, läsnäoloa ja kiinnostusta Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma koostuu kolmesta eri tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta.

Mihin tukea voi hakea?

Liikkuvuustuki tarjoaa yksityishenkilöille tai pienille ryhmille mahdollisuuden luoda yhteyksiä sekä hankkia osaamista ja tietoa Pohjolan ja Baltian eri osista. Tukea voidaan käyttää myös taide- ja kulttuurituotantojen esittämiseen sekä Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin kohdistuvan kiinnostuksen lisäämiseen.

Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja/tai vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Näitä maita ovat: Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro.

Matkan tarkoituksena voi olla esimerkiksi:

  • yhteistyö kollegojen kanssa toisessa Pohjoismaassa ja/tai Baltian maassa
  • vierailuesitys
  • näyttelyt
  • osallistuminen konferensseihin, kokoontumisiin ja työpajoihin
  • tutkimus

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat hakea kaikkien kulttuuri- ja taidealojen ammattitaiteilijat ja kulttuurityöntekijät (kuten kuraattorit, tuottajat, kaunokirjallisuuden kääntäjät, kulttuuritoimittajat tai tutkijat).

Ammatillisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on dokumentoitua kokemusta taide- ja kulttuurialalla työskentelystä tai hänellä on taide- tai kulttuurialan koulutus.

Liikkuvuustukea voidaan myöntää yhdellä hakemuksella vain yksityishenkilöille tai enintään kuuden hengen ryhmille.

Hakuaijat:
23.07.2019 – 22.08.2019 15:59
19.09.2019 – 21.10.2019 15:59

Lisätietoja liikkuvuusavustuksesta ja hakuohjeet