Teatterikeskus ry Sirkuksen tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöksi

Sirkuksen tiedotuskeskuksen hallitus on kokouksessaan 11.2. hyväksynyt Teatterikeskus ry:n jäsenhakemuksen. Teatterikeskuksesta tulee siis tiedotuskeskuksen 19. jäsenyhteisö!

Tiedotuskeskuksen sääntöjen mukaan jäseneksi voidaan hyväksyä yhteisö, joka toteuttaa suomalaisen sirkustaiteen esitystoimintaa, koulutusta, tutkimusta tai muulla tavoin edistää sirkustaiteen asemaa. Nykyisen strategiansa mukaan Teatterikeskus puolestaan edustaa teatteria laajemmin kaikkea esittävää taidetta, joten asema Tiedotuskeskuksen jäsenyhteisönä auttaa molempia järjestöjä edistämään sirkustaiteen asemaa entistä paremmin niin kotimaassa kuin maailmallakin.

Teatterikeskus ry on vuonna 1971 perustettu ammattiryhmien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö, joka edistää jäsenryhmiensä toimintaedellytyksiä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Teatterikeskuksen jäsenet ovat ryhmämuotoiseen ja / tai taiteilijalähtöiseen toimintakulttuuriin nojaavia pieniä ja keskisuuria ammattitoimijoita, ja nykyiset 37 jäsentoimijaa edustavat monipuolisesti eri esittävien taiteiden genrejä: muun muassa puheteatteria, musiikkiteatteria, improvisaatioteatteria, lastenteatteria, naamioteatteria, klovneriaa, visuaalista teatteria ja esitystaidetta. Teatterikeskuksen toiminnasta voit lukea lisää täältä.