Apurahat: Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Tanskan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

Rahasto jakaa apurahoja ja stipendejä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset. Apurahoja myönnetään muun muassa yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen.

Hakuaika: 1.–29.2.2020. Hakemusten tulee koskea hankkeita ja projekteja, joiden on määrä toteutua toukokuun 2020 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana. Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään toukokuussa 2020.
Lisätietoja ja hakuohjeet