Mittava hankerahoitus Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskuksille

Vuonna 2019 Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskukset käynnistävät kaksivuotisen välittäjäportaan kehittämishankkeen, joka pyrkii muun muassa vastaamaan kentän kansainvälistymiseen liittyviin haasteisiin luomalla sille tuotanto-, managerointi- ja agentuuripalveluita tarjoavan toimijan.

Sirkuksen ja tanssin kentälle sopivaa toimintamallia kehitetään yhteistyössä alan taiteilijoiden/ryhmien ja tuottajien kanssa, tavoitteena kehittää kestävämpiä tuotantoprosesseja.

Vuoden 2018 lopussa opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 960 000 euroa erityisavustuksia kulttuuriviennin laajoille yhteishankkeille. Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhteinen välittäjäportaan, kansainvälisen toiminnan ja viennin kehittämishanke sai potista 220 000 euroa. Erityisavustusta myönnettiin myös musiikin ja muodin hankkeille.

Tuottajien osaaminen kentän käyttöön

Päätöksissään opetus- ja kulttuuriministeriö painotti ensisijaisesti hankkeiden laajuutta ja niiden työllistävää vaikutusta. Tiedotuskeskusten perustoiminnasta irrallaan toimivaan kehittämishankkeeseen rekrytoidaan työntekijät alkuvuodesta 2019. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Riitta Aittokallio.

“Välittäjäportaan kehittämisestä on puhuttu kentällä pitkään. Pyrkimyksenä on luoda taiteilijoille ja ryhmille entistä parempia palveluita tuomalla yhteen ammattilaisia, joilla on eri ammatillisia vahvuuksia – kuten tuotanto, markkinointi, viestintä ja kansainvälinen toiminta”, Aittokallio kuvailee.

Performing HEL showcase järjestetään syksyllä toisen kerran

Tuotanto-, managerointi- ja agentuuripalveluiden kehittämisen lisäksi osa Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhteishanketta tulee olemaan Helsingissä elokuussa 2019 järjestettävä esittävän taiteen showcase-tapahtuma, Performing HEL, joka toteutetaan yhteistyössä Teatterin tiedotuskeskuksen, Espoon kaupunginteatterin, Kansallisteatterin, Svenska Teaternin ja Helsingin juhlaviikkojen kanssa.

Seuraa hankkeeseen liittyvää uutisointia Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten kanavista!

Hankkeeseen haetaan nyt kolmea tuottajaa, lue lisätietoja tästä linkistä.