Apurahat: OKM:n erityisavustukset kulttuuriviennin edistämiseen

Valtionavustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin toimijoiden kulttuuriviennin kehittämishankkeisiin.

Avustukset myönnetään erityisavustuksina.

Kulttuuriviennin avustuksella vahvistetaan luovien alojen markkinointiosaamista sekä liiketoiminnan ja viennin mahdollisuuksia. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa lisääntyvä vienti ja työpaikkojen syntyminen. Käytännössä tuettavat vientihankkeet voivat liittyä markkinointiin, myyntiin, tuotteistamiseen tai kansainväliseen verkostoitumiseen sekä toimijoiden ja/tai tuotteiden brändin vahvistamiseen.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille eikä työryhmille.

Hakuaika alkaa 2.1.2019 ja päättyy 6.2.2019 klo 16:15

Kulttuuriviennin avustuksiin voidaan käyttää yhteensä 3 miljoonaa euroa.

Päätökset pyritään tekemään viimeistään maaliskuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Hakemusten käsittelystä ei anneta väliaikatietoja.

Arviointiryhmä antaa asiantuntijalausunnon kulttuuriviennin hakemuksista.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avaa hakulomake okm:n sivustolla.