Teatterimuseon vastuukenttä laajenee – sirkus ja esitystaide museon vastuulle

Teatterimuseon säätiön hallitus on kokouksessaan 27.8.2018 päättänyt laajentaa museon vastuualuetta ja toimintakenttää. Teatterimuseon säätiön ylläpitämän museon vastuulla tulevat jatkossa olemaan suomalainen teatteri, tanssi, ooppera, sirkus ja esitystaide. Päätöstä edelsivät neuvottelut Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston kanssa.

Teatterimuseon säätiö on perustettu vuonna 1962 ja sen tehtäväksi määriteltiin tuolloin Teatterimuseon ylläpitäminen ja suomalaisen teatterikulttuurin tutkimuksen, opetuksen ja tuntemuksen edistäminen. Museon tallennusvastuulla on tähän saakka ollut suomalainen ammattimainen teatteri, tanssi ja ooppera.

Esittävien taiteiden kenttä on sittemmin muuttunut ja monimuotoistunut, ja raja-aidat taidemuotojen välillä madaltuneet tai poistuneet. Tarve toimintakentän laajentamiselle ja huoli erityisesti sirkusaineistojen säilymisestä on tiedostettu sekä Teatterimuseossa että taidekentällä jo pitkään. Keskustelua sirkuskokoelmien kohtalosta on käyty koko 2000-luvun ajan ja huoli ainutlaatuisten aineistojen säilymisestä tuotu toistuvasti esille.

Teatterimuseon säätiön hallituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston ohjauksessa tekemä päätös vastaa taiteen kentällä tapahtuvaan kehitykseen. Nykyisen Teatterimuseon muuttuminen tulevaksi koko esittävien taiteiden kentän kattavaksi museoksi ei tule tapahtumaan silmänräpäyksessä, mutta ensimmäiset askeleet siihen suuntaan on otettu. Päätöksen myötä edessä on suuria muutoksia sekä näyttely- että kokoelmatyössä. Edessä on luultavasti myös museon nimen vaihtaminen paremmin vastuualueen moninaisuutta vastaavaksi.

Laajentumisen valmistelutyö on käynnistynyt. Kaapelitehtaalla sijaitsevien näyttelyiden uudistus- ja laajentamissuunnitelmat ovat alkaneet ja ne toteutetaan rahoituksesta riippuen lähivuosien aikana. Tulevissa näyttelyissä ja näyttelypolitiikassa kaikki museon edustamat taiteenlajit tullaan ottamaan aikaisempaa kattavammin esille.

Kokoelmien puolella suurin paine tulee kohdistumaan sirkusaineistojen vastaanottamiseen. Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa on tänä syksynä käynnistetty yksityishenkilöiden hallussa olevien sirkuskokoelmien kartoitus. Seuraavassa vaiheessa hahmotellaan miten sirkusaineistojen museokokoelma tulee muodostumaan ja millaisilla askeleilla ja aikataululla aineistoja voidaan ryhtyä vastaanottamaan.

Nykyaikaisen museon rakentaminen ei onnistu meiltä yksin, vaan edellyttää yhteistyötä museon ja esittävien taiteiden kentän taiteilijoiden, tiedotuskeskusten ja toimijoiden kanssa. Ensimmäinen kaikille avoin keskustelutilaisuus Teatterimuseon tulevaisuudesta järjestettiin viime maaliskuussa ja vuoropuhelu jatkuu. Toivomme ja uskomme hedelmälliseen yhteistyöhön ja vuoropuheluun kentän kanssa myös jatkossa.

Lisätiedot:

Raija-Liisa Seilo, museonjohtaja, raija-liisa.seilo(a)teatterimuseo.fi
Ilona Kemppainen, tiedottaja, ilona.kemppainen(a)teatterimuseo.fi

(Teatterimuseon tiedote 18.12.2018)