Survey on foreign-born artists’ and arts and culture professionals’ employment and work in arts and culture in Finland

The aim of the survey is to examine questions of employment and work in Finnish arts and culture field. We hope to hear from artists and arts and culture professionals who were born outside Finland and/or whose native language is something other than Finnish or Swedish. The survey is available in Finnish and English. We hope to get answers across all fields of arts and culture.

https://my.surveypal.com/Survey-for-Foreign-born-Artists-and-Arts-and-Culture-Professionals

We ask that you kindly respond to the survey by 31st January 2019.

The survey is carried out by the Center for Cultural Policy Research Cupore and it is part of a project called Opening. Becoming an agent in the field of arts and culture in Finland. The project is a joint effort by the Culture for All Service, Cupore and Globe Art Point. The aim of the project is to support equal employment and work opportunities for foreign-born artists and arts and culture professionals in Finnish arts and culture field.

The results of the survey will be published in autumn 2019 as a part of the project’s research report.

Kysely ulkomaalaissyntyisten taiteilijoiden ja taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työskentelystä suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä

Kyselyn tavoitteena on selvittää työllistymiseen ja työskentelyyn liittyviä näkökulmia suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä. Toivomme vastauksia taiteilijoilta ja taide- ja kulttuurialan ammattilaisilta, jotka ovat syntyneet muualla kuin Suomessa ja/tai joiden äidinkieli on muu kun suomi tai ruotsi. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai englanniksi. Toivomme vastauksia kaikilta taiteen ja kulttuurin aloilta.

https://my.surveypal.com/Survey-for-Foreign-born-Artists-and-Arts-and-Culture-Professionals

Vastaathan kyselyyn 31.1.2019 mennessä.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen toteuttama kyselytutkimus on osa Kulttuuria kaikille -palvelun, Cuporen sekä Globe Art Point ry:n yhteishanketta Avaus. Toimijaksi suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä. Hankkeen tavoitteena on edistää ulkomaalaissyntyisten taiteilijoiden ja taide- ja kulttuurialan ammattilaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia työskennellä suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä.

Kyselyn tulokset julkaistaan syksyllä 2019 osana hankkeen tutkimusraporttia.

(Lähde: Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tiedote 4.12.2018)