Sirkus Magentan “Sosiaalinen sirkus lastensuojelutyön tukena”-hanke käynnistyi

Sirkus Magenta on aloittanut syksyllä laajan yhteistyön Helsingin kaupungin lastensuojelun toiminnallisen työn kanssa. Magenta järjestää “Sosiaalinen sirkus lastensuojelutyön tukena”-hankkeessa sirkustoimintaa lastensuojelun asiakkaille ja työntekijöille vuosina 2018–2021. Yhteistoimintamalli on Helsingissä täysin uudenlainen. Hanke on osa Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelmaa.

Kohderyhmänä ovat eri ikäiset lastensuojelun palveluiden ja avohuollon sosiaalityön asiakkaat, erityisesti perheet. Sirkustoimintaa järjestetään muun muassa perhekuntoutuskeskuksissa, vastaanottolaitoksissa ja lastenkodeissa. Lastensuojelun työntekijöille Magenta tuottaa toiminnallisia koulutuksia, joissa esitellään sosiaalisen sirkuksen menetelmiä käytännössä

Sosiaalinen sirkus tukee hankalissa elämäntilanteissa olevien lastensuojelun asiakkaiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia laaja-alaisesti. Päätavoitteena on positiivisen vuorovaikutuksen, luottamussuhteiden ja tukiverkostojen vahvistaminen. Lisäksi hankkeessa kehitetään taidelähtöisiä toimintamuotoja lastensuojelutyöhön sekä moniammatillisia yhteistyömalleja kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalojen välille.

Toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.

Lisätiedot:
Maiju Kuivalainen
Koordinaattori, Sosiaalinen sirkus lastensuojelutyön tukena -hanke
maiju.kuivalainen (a) sirkusmagenta.fi

(Lähde: Sirkus Magentan tiedote 3.12.2018)