Sirkuksesta siivet elämään -seminaari: Sosiaalinen sirkus maahanmuuttajatyössä 29.1.2019

Sirkuksesta siivet elämään -seminaari:

Sosiaalinen sirkus maahanmuuttajatyössä

Aika: tiistai 29.1.2019, klo 9–16
Paikka: Vinssi-sali, Kulttuurikeskus Vernissa, Tikkurilantie 36, Vantaa

Kenelle: Maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskenteleville, työskentelystä kiinnostuneille ja alan opiskelijoille.

Ilmoittautuminen: https://goo.gl/forms/xptMxl9vqGY2Kwfo1

Tilaisuus on maksuton

Ohjelma

9–9.30 Tervetuloa! Aamukahvia ja asettumista
9.30–11 Lyhyesti hankkeesta ja sosiaalisen sirkuksen aakkoset
| Anna Jussilainen, Lasten ja nuorten säätiö; Kati Köykkä, Leo Kaipiainen, Sirkus Magenta
11–12 Lounas (omakustanne) esim. www.kahvicharlotta.com/vernissa
12–14 Parhaat käytännöt maahanmuuttajatyössä: sosiaalisen sirkuksen mahdollisuuksia, menetelmiä ja työtapoja
14–14.30 Kahvipaussi
14.30–16.00 Sosiaalinen sirkus osaksi omaa toimintaympäristöä: kokemuksia ja keskustelua moniammatillisista yhteistyömuodoista, taiteilijaorganisaation osaamisen hyödyntämisestä sekä palvelu- ja rahoitusmalleista
| Anna Jussilainen, Lasten ja nuorten säätiö; Riikka Åstrand, Vantaan Kaupunki

Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat suomen kieltä ja kulttuuria sosiaalisen sirkuksen avulla. Lisäksi työtapa auttaa nuoria löytämään omia vahvuuksiaan ja lisäämään heidän elämänhallintaa kuten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta toimia. Positiivisten osallisuuden kokemusten ja innostumisen myötä nuoret saavat työkaluja, joiden avulla jatkopoluille siirtyminen helpottuu.

Seminaarissa jaetaan Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa opittuja asioita ja hyviä käytäntöjä. Työpajassa tutustutaan sosiaalisen sirkuksen menetelmiin toiminnallisesti ja perehdytään ryhmäytymistä, vuorovaikutusta ja elämäntaitoja edistäviin harjoitteisiin sekä pohditaan mitä ja miten leikkimällä voi oppia.

Työpajaohjaajat Kati Köykkä ja Leo Kaipiainen ovat Sirkus Magentan sirkusohjaajia. Sirkus Magenta ry on helsinkiläinen sosiaalisen sirkuksen toimija ja taiteilijaorganisaatio, joka toteuttaa sirkustyöpajoja, -tunteja ja tapahtumia erilaisille ryhmille. Magentan tavoitteena on edistää eri-ikäisten ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia sirkuksen avulla.

Suomen Nuorisosirkusliitto, hankkeen koulutuksista vastaava taho, on valtakunnallinen sirkusharrastusta edistävä järjestö ja sirkustaideopetuksen asiantuntija. Liitto järjestää tapahtumia, koulutuksia ja nuorisosirkusfestivaaleja. Toimintaa ohjaa ajatus yhteisöllisyydestä ja yhdenvertaisuudesta sekä sirkuksen mahdollisuuksista tarjota iloa ja oppimiskokemuksia kaikille taustoista riippumatta.

Lasten ja nuorten säätiö on 2,5-vuotisen Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen päätoteuttaja. Säätiön toiminnan keskiössä on nuoren oman toimijuuden vahvistaminen ja nuoren kasvun tukeminen.

Tiedustelut: Petra Päivärinne, Suomen Nuorisosirkusliiton koulutusvastaava
, 040 1488 042