Sorin Sirkus on tukileikkausten edessä

Sorin Sirkus ry. on ollut huolissaan toimintaansa kohdistuvista avustusleikkauksista ja lähestynyt hallituksensa luottamushenkilöiden kautta pirkanmaalaisia kansanedustajia pyytäen apua.  Kansanedustajat toimivat nopeasti ja jättivät kirjallisen kysymyksen hallitukselle Sorin Sirkuksen valtionrahoituksesta. Sorin Sirkus toivoo, että vuosikymmenten merkittävä työ nuorisotyön ja sirkustaiteen saralla ei jää päättäjiltä huomioimatta.

Kirjallinen kysymys lähetettiin 12.10.

Pirkanmaalaiset kansanedustajat jättivät 12.10. yhteisen kirjallisen kysymyksen Sorin Sirkuksen valtionrahoituksesta. Kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtaja Arto Satonen. Asianomaisella ministerillä on kolme viikkoa aikaa vastata kysymykseen.

Kirjeessä todetaan, että valtion nuorisotyön ja -politiikan strategia-asiakirjan mukaisen ohjelman tavoitteena on edistää lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, vahvistaa nuorten työllistymistaitoja ja vähentää syrjäytymistä, lisätä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, ehkäistä nuorten mielenterveysongelmia sekä tukea nuorten itsenäistä asumista.

Kansanedustajat näkevät Sorin Sirkuksen edistävän lasten ja nuorten, myös erityisryhmiin kuuluvien, hyvinvointia osaavalla ja asiantuntevalla tavalla. Vastaavalta ministeriltä kysyttiin, mitä hallitus aikoo tehdä, jotta Sorin Sirkus voi jatkossakin toteuttaa valtion nuorisotyön tavoitteiden mukaista lapsia ja nuoria auttavaa ja tukevaa opetusta sekä sosiaalisen sirkuksen työtä.

Sorin Sirkus on vahva vaikuttaja kotimaisella sirkuskentällä ja merkittävä sirkusammattilaisten työllistäjä

Sorin Sirkus on johtavassa asemassa Suomessa sirkuspedagogiikan ja eurooppalaisen sosiaalisen sirkuksen pedagogiikan kehittäjänä. Viikoittain yli 500 innostunutta taiteen perusopetuksen oppilasta käy sirkuksen ovista. Esiintyvät-ryhmän oppilaista on vuosien varrella siirtynyt ulkomaille ja kotimaan ammattiopintojen kautta sirkustaiteilijoiksi yli 30 henkeä.

Yhteistyö Tampereen yliopiston ja Normaalikoulun sirkuspainotusluokkien kanssa on ainutlaatuista Suomessa. Elämysten tuottajana Sorin Sirkus on näkynyt Pirkanmaalla ja Suomessa jo kolme vuosikymmentä laadukkaiden esitystensä myötä. Sirkuksen alalla Sorin Sirkus on merkittävä työnantaja työllistäen useita kymmeniä ammattilaisia.

Sorin Sirkus on reagoinut taloudellisiin uhkakuviin mahdollisuuksiensa mukaan

Sorin Sirkus on ottanut lisää oppilaita ja nostanut oppilasmaksuja sekä muuttanut sirkuskoulun rakennetta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle. Henkilökunnan joustavuutta on koeteltu palkattomien vapaiden muodossa sekä keikkoja ja kursseja on myyty mahdollisimman paljon. Suuria ja pienempiä projektirahoituksia haetaan jatkuvasti. Sorin Sirkuksen omarahoitusosuus on ollut korkea, mutta sen nostaminen lähelle 80 % hipoisi jo kestokyvyn rajoja. Sorilaiset toivovatkin ainutlaatuisen sirkustoiminnan arvon ja tarpeellisuuden osoittamista juhlapuheiden lisäksi myös käytännön tukitoimissa.

Yhteydenotot

Sorin Sirkus: Taina Kopra, tirehtööri, , puh. +358 440 736 168

(Lähde: Sorin Sirkuksen tiedote 12.10.2018)