Sorin Sirkuksen rahoitustilanne tulee korjata

Tamperelainen Sorin Sirkus tunnetaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti aktiivisesta ja laadukkaasta työstään nuorisosirkuksen sekä sosiaalisen sirkuksen parissa. Sorin Sirkuksen toiminta lasten ja nuorten kulttuurin parissa on tunnustettu myös erilaisin palkinnoin, kuten muun muassa lastenkulttuurin valtionpalkinnolla vuonna 2010. Nyt Sorin Sirkuksen valtionrahoituksesta ollaan kuitenkin leikkaamassa yhteensä 155 000 euroa verrattain lyhyellä aikavälillä. Leikkaukset kohdistuvat nuorisotyön valtakunnallisten palvelu- ja kehityskeskusten avustukseen, jonka myöntäminen päättyi viime vuonna itse keskusten lakkauttamisen myötä. Siirtymäajalle vuodelle 2018 Sorin Sirkus sai vielä 80 000 avustuksen, mutta jatkoa ajatellen korvaavaa avustusmuotoa ei ole osoitettu.

Sorin Sirkuksen toiminta on kuitenkin pysynyt samana tai jopa lisääntynyt entisestään, sillä tälle vuodelle nuorisosirkuksen oppilaspaikkoja on lisätty. Viime vuosina Sorin toiminta on ulottunut myös vahvasti talon seinien ulkopuolelle, sillä Sorin Sirkus kehittää sekä toteuttaa Tampereen yliopiston normaalikoulun yläkoulussa toimivia, ainutlaatuisia sirkustaiteen painotusluokkia ja lukion sirkustaiteen linjan opetusta sekä toimintaa.

Edellä mainittujen paikallisten vaikutusten lisäksi Sorin Sirkus toimii kotimaassa valtakunnallisesti erityisesti sosiaalisen sirkuksen suunnannäyttäjänä. Sosiaalisessa sirkuksessa sirkustaidetta käytetään osallisuuden, yhteisöllisyyden ja arjen toimintojen edistäjänä, osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukemista. Sorin Sirkus tuottaa työpajakokonaisuuksia erityisesti eri tavoin tukea tarvitseville lapsille ja nuorille ja lapsiperheille. Lisäksi Sorin Sirkus on osallisena useissa sosiaalisen sirkuksen hankkeissa sekä toimii aktiivisesti kansainvälisesti Caravan – European Youth and Social Circus Network -verkostossa.

Sorin Sirkus vaikuttaa myös kotimaisen sirkustaiteen kehitykseen laadukkaalla perusopetuksellaan, jonka pohjalta moni sirkusammattilainen on ponnistanut. Sorin Sirkus tarjoaa lisäksi taiteilijoille residenssi- ja harjoitustiloja sekä työllistää useita sirkusopettajia ja taiteilijoita opetustehtävissä.

Monet Sorin Sirkuksen työpaikoista sekä toiminnoista ovat uhattuina rahoitukseen kohdistuneiden leikkausten edessä. Sekä koko maan nuorisosirkustoiminnan, sosiaalisen sirkuksen ja kotimaisen sirkustaiteen kehittymisen että sirkusammattilaisten työpaikkojen säilymisen vuoksi Sirkuksen tiedotuskeskus suosittelee, että Sorin Sirkukselle osoitetaan jokin aiemman avustuksen korvaava avustusmuoto, jolla valtionrahoitus nostetaan entiselle tasolleen.

Helsingissä 22.10.2018

Lotta Vaulo

Sirkuksen tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja